Snehárske stretnutia  

Sneh je predmetom všestranného ľudského záujmu. Športovcom a umelcom prináša radosť ale aj nebezpečenstvo, pre mnohých vedcov je objektom štúdia, pre cestárov a vodičov  zdrojom starostí, atď. Z hľadiska hydrológie ako vedy o kolobehu vody na zemskom povrchu je sneh dôležitou súčasťou tvorby odtoku. V hydrologickom cykle má unikátne postavenie. V snehovej pokrývke sa v chladnom období zadržiavajú a hromadia atmosférické zrážky často počas dlhého obdobia, aby sa potom v priebehu oveľa kratšieho obdobia množstvo vody z topiaceho sa snehu dostalo do riečnej siete a doplnilo zásoby podzemných vôd. V mnohých oblastiach sveta je voda z topiacej sa snehovej pokrývky najdôležitejším zdrojom vody pre hydrologický cyklus (rieky, podzemná voda), aj pre život človeka. Pretože v našich klimatických je snehová pokrývka obyklým javom, je sprirodzené, že sa už dávno stala aj predmetom zájmu hydrológov. Veľký rozmach hydrológie snehu nastal u nás v 60. rokoch 20. storočia, kedy sa akumuláciou a topením snehu začali systematicky zaoberať naši bývalí kolegovia z vtedajšieho Ústavu hydrológie a hydrauliky SAV. V tom období začali organizovať terénne merania charakteristík snehu (výška a vodná hodnota) v horách, pre ktoré štandardná meracia siet nemohla poskytnúť dostatočné údaje, ale v ktorých je u nás snehová pokrývka najrozsiahlejšia. Aj keď začiatky týchto meraní neboli vždy ľahké (ľuďom neznalým veci bolo niekedy ťažko pochopiť, že ide o náročnú prácu a nie o lyžovanie), postupom času sa ich pravidelné “snehové meračky“, najmä v Nízkych Tatrách, stali známe aj medzi kolegami z príbuzných odborov.

Za vyše dvadsať rokov ich existenice (približne od polovice 60. rokov do roku 1992) sa na nich zúčastnilo množstvo ľudí z rôznych organizícií, aj zo zahraničia. V roku 1996 sa niektorí z nich stretli na chate pod Ďumbierom. Vtedy sa začala tradícia snehárskych stretnutí, ktorá pokračuje dodnes. Ich cieľom je vzájomná informovanosť o aktivitách v oblasti hydrológie snehu, ktoré prebiehajú na rôznych pracoviskách na Slovensku a v Českej republike. Takéto osobné stretnutia zamerané na úzku problematiku hydrológie snehu sú dôležité aj v dnešnej komunikačnej dobe (kedy je často ľahšie zistiť na internete, čím sa zaoberajú kolegovia v zahraničí, ako nájsť podrobnejšie informácie o tom, čo sa deje doma) a v časoch organizovania širokospektrálnych odborných podujatí (na ktorých hrozí, že medzi poslucháčmi je len málo tých, ktorí sa zaoberajú rovnaou problematikou, ako prednášajúci). Je potešiteľné, že rodina „snehárov“ sa rozrástla na hydrológov, klimatológov aj lesníkov a že sa na snehárskych stretnutiach okrem nás starších zúčastňujú aj mladí kolegovia. Cieľom tejto stránky je informovať o stretnutiach, najmä prostredíctvom krátkych zborníkov príspevok prednášaných na seminároch, ktoré sú počas snehárskych stretnutí organizované. Podnety na zlpešenie tejto strány budú vítané.


Zoznam snehárskych stretnutí

1996  Chata pod Ďumbierom     
1997 Liptovský Ján    
1998  Čierny Balog
   
1999 Bezovec     
2000  Gabčíkovo    
2001

Liptovský Mikuláš

   
2002

Nižná Boca

   
2003

Mengusovce

   
2004

Liptovský Ján

   
2005 

Liptovský Mikuláš

undefined zborník fotografie 
2006 

Jizerské hory

undefined zborník fotografie 
2007 

Telgárt

undefined zborník  fotografie
2008  Chopok-Kosodrevina undefined zborník    
2009  Šumava  undefined zborník    
2010 

Hrubý Jeseník

undefined zborník    
2011  Žiarska dolina     undefined zborník    
2012  Hrubý Jeseník, Rejvíz     undefined zborník    
2013  Javorníky, Horná Maríková     undefined zborník    
2014  Krkonoše, Bouda pod Sněžkou        
2015 Telgárt 10.-12.3.2015 - XX. Snehárske stretnutie     
2016 Bílé Karpaty 1.3. - 3.3.2016  undefined zborník       
2017  Bobrovec, Západné Tatry 7.3. - 9.3.2017   undefined zborník    fotografie
2019  Tále, Nízke Tatry 27.3 - 29.3.2019  undefined zborník      
2021  Online 22.4.2021 undefined zborník     
2022  Krkonoše, 29.3. - 31.3.2022 undefined zborník     Address
Institute of Hydrolgy SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
tel: +421(2)44259404

web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/ah

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed

 YouTube