Institute of Hydrology

Slovak Academy of Sciences

Water is a strategic resource for today, but mainly for the future

Institute of Hydrology Slovak Academy of Sciences is a scientific research institution, which provides a comprehensive research and teaching in the field of environmental science and water management in order to disseminate knowledge on the circulation and quality of water in nature.

  • Our years of experience and a unique combination of scientific expertise of our employees enable us to propose viable solutions to current problems of hydrology in Slovakia, but also in terms of the whole world ..

Read more ...


Latest News from Institute of Hydrology SAS

Európska noc výskumníkov 2018

Bratislava, 9.10.2018

V piatok 28.09.2018 sa konal 12. ročník Európskej noci výskumníkov, kde v 7 slovenských mestách viac ako 1500 účastníkov prezentovalo svoju prácu na jednom z najväčších festivalov vedy na Slovensku.25th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day

Bratislava, 5.10.2018

Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences organize

25th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day

TRANSPORT  OF  WATER,  CHEMICALS  AND  ENERGY IN  THE  SOIL – PLANT – ATMOSPHERE  SYSTEM

7th November 2017

 

Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava organizuje

25. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV

TRANSPORT  VODY,  CHEMIKÁLIÍ  A  ENERGIE V SYSTÉME PÔDA – RASTLINA – ATMOSFÉRA

7. november 2017

 Rozhovor pre denník ÚJ SZÓ

Bratislava, 20.7.2018

Dňa 20. júla 2018 vyšiel v denníku ÚJ SZÓ rozhovor s Ing. Viliamom Nagyom, PhD: z Ústavu hydrológie SAV, v.v.i.Hydrológ Ladislav Holko o povodniach vo Vysokých Tatrách

Bratislava, 25.7.2018

RNDr. Ladislav Holko, PhD: z Experimentálnej hydrologickej základne Ústavu hydrológie SAV, v.v.i. sa v relácii Rádia Slovensko K veci 24.júla 2018 vyjadril k riziku povodní vo Vysokých Tatrách, ktoré sú aktuálne v posledných dňoch.Externá vzdelávacia inštitúcia ÚH SAV vypisuje v akademickom roku 2018/19 2. kolo prijímacieho konania

Bratislava, 19.7.2018

Externá vzdelávacia inštitúcia ÚH SAV vypisuje v akademickom roku 2018 / 2019 nasledovné témy dizertačných prác:

Bližšie informácie: č.t. +4212 44 259 404, +421 910 259 404

Address
Institute of Hydrolgy SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
tel: +421(2)44259404

web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/ah

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed