Institute of Hydrology

Slovak Academy of Sciences

Water is a strategic resource for today, but mainly for the future

Institute of Hydrology Slovak Academy of Sciences is a scientific research institution, which provides a comprehensive research and teaching in the field of environmental science and water management in order to disseminate knowledge on the circulation and quality of water in nature.

  • Our years of experience and a unique combination of scientific expertise of our employees enable us to propose viable solutions to current problems of hydrology in Slovakia, but also in terms of the whole world ..

Read more ...


Latest News from Institute of Hydrology SAS

Bratislava, 4.12.2023

Ústav hydrológie SAV, v. v. i. vydal v týchto dňoch monografiu z výsledkov výskumu kvality vody z Prírodného hydrologického laboratória v povodí potoka Mošteník pri Považskej Bystrici prebiehajúceho v rokoch 1986–2006.

 

Bratislava, 13.11.2023

Počas Týždňa vedy a techniky 2023 sa na Ústave hydrológie SAV, v. v. i. (ÚH SAV, v. v. i.) konal jubilejný 30. ročník medzinárodnej konferencie Posterový deňDeň otvorených dverí na ÚH SAV, v.v.i.

Varšava, Poľsko, 

Prestížna cena "Visegrad Group Academies Young Researcher Award", určená vedcom do 35 rokov a udeľovaná zástupcami akadémií vied V4 sa tento rok udeľovala v oblasti zmeny klímy v kontexte globálneho a polárneho výskumu. Za SAV ju na pôde Poľskej akadémie vied získal Ing. et Ing. Patrik Sleziak, PhD., vedecký pracovník na Ústave hydrológie SAV, v. v. i.

 

Bratislava, 10.10.2023

Slovenský národný výbor pre hydrológiu udelil Cenu Ľuda Molnára dlhoročnému predsedovi výboru RNDr. Pavlovi Miklánkovi, CSc. „Za zásluhy o integrovanie slovenskej hydrológie do vedeckých a organizačných štruktúr hydrológie v rámci strednej Európy, podunajského regiónu a celosvetového diania v rámci Medzivládneho hydrologického programu UNESCO a povznesenie jej medzinárodnej prestíže“