Institute of Hydrology

Slovak Academy of Sciences

Water is a strategic resource for today, but mainly for the future

Institute of Hydrology Slovak Academy of Sciences is a scientific research institution, which provides a comprehensive research and teaching in the field of environmental science and water management in order to disseminate knowledge on the circulation and quality of water in nature.

  • Our years of experience and a unique combination of scientific expertise of our employees enable us to propose viable solutions to current problems of hydrology in Slovakia, but also in terms of the whole world ..

Read more ...


Latest News from Institute of Hydrology SAS

O evaluácii, Akčnom pláne a Medzinárodnom poradnom výbore

Bratislava, 27.6.2019

O evaluácii, Akčnom pláne a Medzinárodnom poradnom výbore diskutovali dňa 27.06.2017 členovia Akademickej obce Ústavu hydrológie SAV. Vyjadrili svoj nesúhlas s hodnotením akreditácie len podľa výsledného zaradenia do skupiny C, nakoľko v jednotlivých kategóriách ÚH SAV dosiahol pri poslednej akreditácii podľa medzinárodného panelu hodnotenie 2xB a 1xC.Víkend so SAV 21. – 22. júna 2019

Bratislava, 23.6.2019

Minulý víkend na Primaciálnom námestí v Bratislave patril Slovenskej akadémii vied. Dva dni sa niesli v  atmosfére plnej súťaží, stretnutí a rozhovorov pod záštitou primátora Bratislavy Matúša Valla, s atraktívnymi hosťami a ich témami.Víkend so SAV 21. – 22. júna 2019

Bratislava, 23.6.2019

Minulý víkend na Primaciálnom námestí v Bratislave patril Slovenskej akadémii vied. Dva dni sa niesli v  atmosfére plnej súťaží, stretnutí a rozhovorov pod záštitou primátora Bratislavy Matúša Valla, s atraktívnymi hosťami a ich témami.Predstavitelia National Environmental Agency na ÚH SAV

Bratislava, 19.6.2019

Dňa 19. 6. 2019 sa na Ústave hydrológie SAV uskutočnilo stretnutie so zástupcami NEA (National Environmental Agency) z Gruzínska.Workshop Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region

Zakopane, 18.6.2019

V termíne 10. - 13. marca 2019 sa konal v v poľskom Zakopanom workshop o udržateľnom hospodárení s vodnými zdrojmi v poľskej časti Tatier, ktorý organizovali pracovníci fakulty geografie a geologie z Jagelovskej univerzity v Krakove.

Address
Institute of Hydrolgy SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
tel: +421(2)44259404

web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/ah

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed