Institute of Hydrology

Slovak Academy of Sciences

Water is a strategic resource for today, but mainly for the future

Institute of Hydrology Slovak Academy of Sciences is a scientific research institution, which provides a comprehensive research and teaching in the field of environmental science and water management in order to disseminate knowledge on the circulation and quality of water in nature.

  • Our years of experience and a unique combination of scientific expertise of our employees enable us to propose viable solutions to current problems of hydrology in Slovakia, but also in terms of the whole world ..

Read more ...


Latest News from Institute of Hydrology SAS

Noc výskumníkov v Bratislave

Bratislava, 2.10.2019

V piatok 27. septembra 2019 sa konala v Bratislave po celý deň až do neskorých nočných hodín Noc výskumníkov 2019. V priestoroch Starej tržnice a V-klubu sa prezentovali vedci zo Slovenskej akadémie vied aj iných inštitúcii.26th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day

Bratislava, 11.9.2019

Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences organize

26th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day

TRANSPORT  OF  WATER,  CHEMICALS  AND  ENERGY IN  THE  SOIL – PLANT – ATMOSPHERE  SYSTEM

 

Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava organizuje

26. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV

TRANSPORT  VODY,  CHEMIKÁLIÍ  A  ENERGIE V SYSTÉME PÔDA – RASTLINA – ATMOSFÉRA