Institute of Hydrology

Slovak Academy of Sciences

Water is a strategic resource for today, but mainly for the future

Institute of Hydrology Slovak Academy of Sciences is a scientific research institution, which provides a comprehensive research and teaching in the field of environmental science and water management in order to disseminate knowledge on the circulation and quality of water in nature.

  • Our years of experience and a unique combination of scientific expertise of our employees enable us to propose viable solutions to current problems of hydrology in Slovakia, but also in terms of the whole world ..

Read more ...


Latest News from Institute of Hydrology SAS

Článok Dr. Pekárovej v časopise QUARK_4_2018

Bratislava, 10.4.2018

V aprílovom čísle časopisu QUARK vyšiel článok Dr. Pekárovej s názvom Máme dosť vody?Externá vzdelávacia inštitúcia ÚH SAV vypisuje v akademickom roku 2018/19 nasledovné témy dizertačných prác

Bratislava, 1.4.2018

Externá vzdelávacia inštitúcia ÚH SAV vypisuje
v akademickom roku 2018 / 2019 nasledovné témy dizertačných prác:
 
Bližšie informácie: č.t. +4212 44 259 404, +421 910 259 404Článok v časopise QUARK

Bratislava, 12.3.2018

V marcovom čísle časopisu QUARK vyšiel článok našich kolegov z Experimentálnej hydrologickej základne Ústavu hydrológie SAV v Liptovskom Mikuláši.

V zaujímavom príspevku s názvom Chladno, chladnejšie, sneh...prístupnou formou objasňujú pojmy ako kolobeh vody, hydrologický rok, akumulácia a topenie snehovej pokrývky...

 Rozhovor v časopise Akadémia 1_2018 – Správy SAV

Bratislava, 6.3.2018

Časopis Slovenskej akadémie vied Akadémia vo svojom prvom tohtoročnom čisle okrem iných aktuálnych tém prináša rozhovor s riaditeľkou Ústavu hydrológie SAV Ing. Yvettou Velískovou, PhD. a vedeckou pracovníčkou Výskumnej hydrologickej základne nášho ústavu v Michalovciach Ing. Dankou Pavelkovou, PhD. pod názvom ²Cena je pre hydrológov bonus a morálne ocenenie².

Address
Institute of Hydrolgy SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
tel: +421(2)44259404

web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/ah

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed