Institute of Hydrology

Slovak Academy of Sciences

Water is a strategic resource for today, but mainly for the future

Institute of Hydrology Slovak Academy of Sciences is a scientific research institution, which provides a comprehensive research and teaching in the field of environmental science and water management in order to disseminate knowledge on the circulation and quality of water in nature.

  • Our years of experience and a unique combination of scientific expertise of our employees enable us to propose viable solutions to current problems of hydrology in Slovakia, but also in terms of the whole world ..

Read more ...


Latest News from Institute of Hydrology SAS

Bratislava, 10.7.2024

Správna rada ÚH SAV, v.v.i., dňa 10.07.2024, schválila per rollam postup a organizáciu volieb člena Vedeckej rady (VR) ÚH SAV, v.v.i. podľa platného Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena VR.

Bratislava, 24.6.2024

Renomovaný špecialista na hydrometeorológiu Dr. John Xiaogang Shi zo School of Social & Environmental Sustainability (SSES) na University of Glasgow (UofG) navštívil Ústav hydrológie SAV, v.v.i., čím sa otvorili možnosti spolupráce a mobility.

Lublin, Poľsko, 24.2024

V rámci mobilitného projektu PAS-SAS-2022-05, ktorého zodpovednou riešiteľkou je Dr. Lucia Toková, sa v dňoch 18-20.6.2024 uskutočnila trojdňová pracovná cesta na Inštitúte agrofyziky Poľskej akadémie vied v Lubline. 

Bratislava, 21.6.2024

Dr. Saeid Okhravi, mladý vedec z Ústavu hydrológie SAV, v. v. i. bol ocenený ako druhý najlepší mladý vedecký pracovník v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov Slovenskej akadémie vied (SAV) v roku 2024.

Bratislava, 21.6.2024

Slovenská akadémia vied (SAV) zorganizovala v dňoch 14. a 15.6.2024 na Hviezdoslavovom námestí popularizačné podujatie „My sme SAV“.Address
Institute of Hydrolgy SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
tel: +421(2)44259404

web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/ah

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed

 YouTube