Institute of Hydrology

Slovak Academy of Sciences

Water is a strategic resource for today, but mainly for the future

Institute of Hydrology Slovak Academy of Sciences is a scientific research institution, which provides a comprehensive research and teaching in the field of environmental science and water management in order to disseminate knowledge on the circulation and quality of water in nature.

  • Our years of experience and a unique combination of scientific expertise of our employees enable us to propose viable solutions to current problems of hydrology in Slovakia, but also in terms of the whole world ..

Read more ...


Latest News from Institute of Hydrology SAS

Oznámenie Vedeckej rady Ústavu hydrológie SAV o konaní voľby členov Správnej rady Ústavu hydrológie SAV, v.v.i..

Bratislava, 15.12.2021

Vedecká rada na svojom zasadaní dňa 15.12.2021 schválila postup a organizáciu volieb do správnej rady novovznikajúcej organizácie - Ústavu hydrológie SAV, v.v.i.. V tejto súvislosti Vedecká rada zverejňuje oficiálne Oznámenie Vedeckej rady Ústavu hydrológie SAV o konaní voľby členov Správnej rady Ústavu hydrológie SAV, v.v.i.. Pohovor s kandidátmi sa uskutoční telekonferenčne, prostredníctvom platformy SKYPE, dňa 12.1.2022 o 09:00, voľby sa uskutočnia elektronicky prostredníctvom platformy ADoodle dňa 12.1.2022 od 10:00 do 14:00. Ďalšie informácie, týkajúce sa napr. požiadaviek na kandidátov, predkladaných dokladov, sú uvedené v  Oznámení.
 
Upresňujúce informácie, týkajúce sa priebehu volieb, pohovoru s kandidátmi, postupu pri elektronickom hlasovaní a pod., budú zaslané všetkým oprávneným voličom (členom Akademickej obce ÚH SAV, v.v.i. v zmysle platných predpisov) elektronicky v priebehu mesiaca január 2022, najneskôr 3 dni pred konaním volieb.

doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.
Predseda Vedeckej rady ÚH SAV

 

 28th Poster day

Bratislava, 9.11.2021

 

V rámci Týždňa vedy a techniky, ktorý sa tento rok koná v dňoch 8-14.11.2021, sa na Ústave hydrológie SAV organizuje medzinárodná konferencia 28. Posterový deň TRANSPORT VODY, CHEMIKÁLIÍ A ENERGIE V SYSTÉME PÔDA – RASTLINA – ATMOSFÉRA v podmienkach klimatickej variability.28th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day

Bratislava, 19.10.2021

Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences organize

28th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day

TRANSPORT OF WATER, CHEMICALS AND ENERGY IN THE SOIL – PLANT – ATMOSPHERE SYSTEM in conditions of the climate variability

10.11.2021

 

Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava organizuje

28. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV

TRANSPORT VODY, CHEMIKÁLIÍ A ENERGIE V SYSTÉME PÔDA – RASTLINA – ATMOSFÉRA v podmienkach klimatickej variability

10.11.2021Popularizácia vedy v rámci projektu Letnej školy

Bratislava, 16.9.2021

Pandémia COVID-19 sa negatívne podpísala pod vzdelávacie procesy žiakov základných škôl. Na zmiernenie dopadov krízy na vzdelávanie a študijné výsledky vyzvalo preto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky základné školy na zapojenie sa do projektu „Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020/2021“.Významné osobnosti SAV za rok 2020 a 2021

Bratislava, 14.9.2021

Slovenská akadémia vied si aj tento rok uctila svoje významné, či ako vyzdvihol moderátor podujatia, výnimočné osobnosti. Podujatie sa uskutočnilo v utorok 7. septembra v zasadačke Virologického ústavu BMC SAV v Bratislave. Dopoludnia boli ocenené významné osobnosti za rok 2020, pretože kvôli pandemickej situácii nemohol slávnostný ceremoniál prebehnúť minulý rok a popoludní pokračovalo oceňovanie významných osobností za rok 2021.

 

Address
Institute of Hydrolgy SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
tel: +421(2)44259404

web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/ah

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed