Institute of Hydrology

Slovak Academy of Sciences

Water is a strategic resource for today, but mainly for the future

Institute of Hydrology Slovak Academy of Sciences is a scientific research institution, which provides a comprehensive research and teaching in the field of environmental science and water management in order to disseminate knowledge on the circulation and quality of water in nature.

  • Our years of experience and a unique combination of scientific expertise of our employees enable us to propose viable solutions to current problems of hydrology in Slovakia, but also in terms of the whole world ..

Read more ...


Latest News from Institute of Hydrology SAS

Externá vzdelávacia inštitúcia ÚH SAV vypisuje v akademickom roku 2020/21 nasledovné témy dizertačných prác

Bratislava, 31.3.2020

 

Externá vzdelávacia inštitúcia ÚH SAV vypisuje

v akademickom roku 2019 / 2020 nasledovné témy dizertačných prác:Reportáž v tv JOJ

Bratislava, 10.2.2020

Na Výskumnej základni pre horskú hydrológiu merajú naši pracovníci už 30 rokov okrem iného aj charakteristiky snehovej pokrývky v horskom teréne......Svetový deň vody 2020

Bratislava, 22.1.2020

Každoročne si 22. marca pripomíname význam vody pre ľudstvo. Do osláv Svetového dňa vody sa v tomto roku Ústav pre hydrológiu SAV zapojí usporiadaním výstavy a prednáškovým dopoludním

17. marca 2020 o 11:00 hod.

vo Veľkej aule Slovenskej akadémie vied,
Bratislava, Dúbravská cesta 9

PozvánkaOpustil nás RNDr. Juraj Majerčák, PhD. (6. apríla 1949 – 23. decembra 2019)

Bratislava, 30.12.2019

Dňa 23.12.2019 nás navždy opustil náš kolega RNDr. Juraj Majerčák, PhD.VODA – téma stále aktuálna a živá

Bratislava, 2.12.2019

Slovenská akadémia vied v spolupráci s RTVS realizuje od začiatku roka 2017 projekt Veda SK, ktorého ambíciou je vytvorenie priestoru na popularizáciu špičkových osobností SAV, prezentáciu ich znalostí a výsledkov v širšom spoločenskom kontexte.

Address
Institute of Hydrolgy SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
tel: +421(2)44259404

web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/ah

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed