Institute of Hydrology

Slovak Academy of Sciences

Water is a strategic resource for today, but mainly for the future

Institute of Hydrology Slovak Academy of Sciences is a scientific research institution, which provides a comprehensive research and teaching in the field of environmental science and water management in order to disseminate knowledge on the circulation and quality of water in nature.

  • Our years of experience and a unique combination of scientific expertise of our employees enable us to propose viable solutions to current problems of hydrology in Slovakia, but also in terms of the whole world ..

Read more ...


Latest News from Institute of Hydrology SAS

Viedeň, 23.8.2023

Dňa 21. 08. 2023 sa stretli hydrológovia vo Viedni na XXX konferencii Podunajských štátov. Po úspešnej XXVIII. konferencii na Ukrajine v Kyjeve a on line XXIX. konferencii zorganizovanej českými hydrológmi z Brna, účasť jednotlivých krajín z povodia rieky Dunaj na tejto jubilejnej XXX. konferencii bola veľmi nevyrovnaná. Na konferencii chýbali napr. kolegovia z Ukrajiny alebo z Bulharska. Vojna na Ukrajine, a spojenie celosvetového kongresu IAHR, s dvoma konferenciami (Worlds Large rivers a Dunajská konferencia) sa odrazilo na nižšej účasti hydrológov na XXX. konferencii Podunajských štátov.

 

Bratislava, 19.7.2023

Oslavy 70. jubilea Slovenskej akadémie vied, najväčšej vedeckej inštitúcie na Slovensku, sa niesli v znamení prezentácie výskumných tém a výsledkov jednotlivých pracovísk. Po pandemickej prestávke sa 23. a 24. júna 2023 na Námestí M. R. Štefánika pri OC Eurovea opätovne uskutočnilo podujatie Víkend so SAV.

 

Bratislava, 14.7.2023

V dňoch 19.06.2023 do 14.07.2023 navštívila Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Dr. Liudmyla Malytska z Oddelenia aplikovanej meteorológie a klimatológie pri Ukrajinskom hydrometeorologickom ústave Štátnej služby pre mimoriadne situácie Ukrajiny a Národnej akadémie vied Ukrajiny. Liudmyla je mladou výskumníčkou s deväťročnou praxou, v roku 2020 úspešne obhájila svoju dizertačnú prácu.


Bratislava, 6.6.2023

V dňoch 30. 5. až 1. 6. 2023 sa pod taktovkou odborného garanta Ing. Miroslav Tesařa, CSc. z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. konala už 7. konferencia českých a slovenských hydrológov „Hydrologie malého povodí 2023“.

Bratislava, 5.4.2023

Externá vzdelávacia inštitúcia ÚH SAV, v. v. i. vypisuje

v akademickom roku 2023 / 2024 nasledovné témy dizertačných prác:
Address
Institute of Hydrolgy SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
tel: +421(2)44259404

web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/ah

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed

 YouTube