Institute of Hydrology

Slovak Academy of Sciences

Water is a strategic resource for today, but mainly for the future

Institute of Hydrology Slovak Academy of Sciences is a scientific research institution, which provides a comprehensive research and teaching in the field of environmental science and water management in order to disseminate knowledge on the circulation and quality of water in nature.

  • Our years of experience and a unique combination of scientific expertise of our employees enable us to propose viable solutions to current problems of hydrology in Slovakia, but also in terms of the whole world ..

Read more ...


Latest News from Institute of Hydrology SAS

XI. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia


Bratislava, 6.6.2022

V dňoch 24. – 26. 5. 2022 sa na Zemplínskej šírave konala jedenásta vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, pod názvom „Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia“. Organizátorom podujatia bol Ústav hydrológie SAV, v. v. i., Bratislava, Výskumná základňa pre hydrológiu nížin Michalovce.22. marec – Svetový deň vody

Bratislava, 28.3.2022

Voda, jedna z najdôležitejších zlúčenín na našej planéte, oslavuje každoročne svoj sviatok 22. marca. V roku 2022 bolo témou tohto dňa heslo „Groundwater: Making invisible visible“, čiže pozornosť sa venovala najmä podzemnej vode, jej dôležitosti a zviditeľneniu jej nezastupiteľnej úlohy a postavenia v hydrologickom cykle.Externá vzdelávacia inštitúcia ÚH SAV, v. v. i. vypisuje v akademickom roku 2022/23 nasledovné témy dizertačných prác

Bratislava, 15.3.2022

Externá vzdelávacia inštitúcia ÚH SAV, v. v. i. vypisuje

v akademickom roku 2022 / 2023 nasledovné témy dizertačných prác:

 Ústav hydrológie SAV, v.v.i. – pracovná ponuka.

Bratislava, 9.3.2022

Ústav hydrológie SAV, v.v.i.  – pracovná ponuka.

Pracovná pozícia: asistentka/asistent riaditeľky

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Miesto výkonu práce: Dúbravská cesta 9, Bratislava
7th International Day of Women and Girls in Science “Equity, Diversity and Inclusion: Water Unites Us”

Bratislava, 12.2.2022

7. Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

„Rovnosť, diverzita a inklúzia: voda nás spája“

...a Ústav hydrológie SAV, v. v. i. bol pri tom

 

Ustanovenie Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede vzišlo z deklarácie vyhlásenej na svetovom fóre o zdraví a rozvoji žien v roku 2015, ktoré organizovala Kráľovská akadémia vied – medzinárodný trust spolu s Odborom OSN pre hospodárske a sociálne záležitosti (UN-DESA). Tento deň sa stanovil na 11. februára. 

 

Address
Institute of Hydrolgy SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
tel: +421(2)44259404

web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/ah

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed