Institute of Hydrology

Slovak Academy of Sciences

Water is a strategic resource for today, but mainly for the future

Institute of Hydrology Slovak Academy of Sciences is a scientific research institution, which provides a comprehensive research and teaching in the field of environmental science and water management in order to disseminate knowledge on the circulation and quality of water in nature.

  • Our years of experience and a unique combination of scientific expertise of our employees enable us to propose viable solutions to current problems of hydrology in Slovakia, but also in terms of the whole world ..

Read more ...


Latest News from Institute of Hydrology SAS

V Bratislave o vode

Bratislava, 2.4.2019

Viac ako 50 expertov z vyše 30 krajín Európy vrátane Ruska, Turecka, Izraela a Kazachstanu diskutovalo v dňoch 2.-4. apríla 2019 o problémoch v oblasti manažovania vodných zdrojov v súčinnosti s meteorologickými službami.Pamätný list a medaila pre Ústav hydrológie SAV

Bratislava, 12.12.2018

Stavebná fakulta STU oslávila významné jubileum – 80 rokov vzdelávania v stavebníctve a geodézii. Pripomenula si ho slávnostným zasadnutím Vedeckej rady a Gala večerom, s vyzdvihnutím dejinnej úlohy technického vzdelávania na Slovensku, ako i jeho novodobého odkazu pre súčasnosť.25. medzinárodný Posterový deň a Deň otvorených dverí na Ústave hydrológie SAV.

Bratislava, 12.11.2018

V priestoroch Ústavu hydrológie v areáli SAV na Patrónke sa 7. novembra 2018 konal už 25. ročník medzinárodnej konferencie Posterový deň a Deň otvorených dverí na tému „Transport vody, chemických látok a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra“.Ústav hydrológie SAV oslávil 65. výročie svojho založenia

Bratislava, 9.11.2018

Dňa 7. novembra 2018 si pracovníci Ústavu hydrológie SAV pripomenuli 65. výročie založenia tejto organizácie a to slávnostným seminárom, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia univerzít a výskumných pracovísk podobného zamerania ako zo Slovenska, tak aj zo zahraničia.Workshop VIII of the IHP UNESCO Regional cooperation of the Danube countries project No. 9. „Flood regime of rivers of the Danube River basin“

Bratislava, 6.11.2018

Ústav hydrológie SAV a Slovenský národný výbor Medzinárodného hydrologického programu (IHP) pod UNESCO  usporiadali v dňoch 29.–31. októbra 2018 VIII. stretnutie pracovnej skupiny projektu „Režim povodní v povodí rieky Dunaj“ v Kongresovom centre v Smoleniciach. Workshop sa konal ako pridružená akcia stretnutia Národných reprezentantov Regionálnej spolupráce Podunajských štátov pod IHP UNESCO.

Address
Institute of Hydrolgy SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
tel: +421(2)44259404

web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/ah

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed