Institute of Hydrology

Slovak Academy of Sciences

Water is a strategic resource for today, but mainly for the future

Institute of Hydrology Slovak Academy of Sciences is a scientific research institution, which provides a comprehensive research and teaching in the field of environmental science and water management in order to disseminate knowledge on the circulation and quality of water in nature.

  • Our years of experience and a unique combination of scientific expertise of our employees enable us to propose viable solutions to current problems of hydrology in Slovakia, but also in terms of the whole world ..

Read more ...


Latest News from Institute of Hydrology SAS

24. Medzinárodný posterový deň a Deň otvorených dverí na Ústave hydrológie SAV.

Bratislava, 15.11.2017

Dňa 8. 11. 2017 sa konal v poradí už 24. Medzinárodný Posterový deň a Deň otvorených dverí na ÚH SAV na tému „Transport vody, chemických látok a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra“. Na konferencii sa zúčastnilo 72 účastníkov nielen zo Slovenska ale aj z Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Slovinska. Medzi účastníkmi boli hlavne zástupcovia akademickej obce ale aj súkromného sektoru.Exkurzia tímu študentov nadácie Talentum na ÚH SAV

Bratislava, 15.11.2017

Tím talentovaných študentov košických základných a stredných škôl 13. novembra 2017 navštívil naše pracovisko. Pod záštitou nadácie Talentum pracuje tím mladých programátorov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú robotických súťaží, kde dosahujú výborné výsledky nielen na slovenských, ale aj na medzinárodných podujatiach (v roku 2015 a 2017 reprezentovali Slovensko na World Festivale v St. Louis v USA, a v roku 2016 v Tenerife).Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu

Bratislava, 15.11.2017

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky je udeľovanie cien špičkovým vedcom a vedeckým kolektívom v rámci slávnostného spoločenského galavečera, ktorého cieľom je oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov a tímov za ich prínosy v oblasti vedy a techniky a vyjadriť poďakovanie osobnostiam, ktorí prispeli k dobrému menu vedy a techniky na Slovensku.Some recent advancements in hydrodynamics, morphodynamics, mixing and sediment transport

Bratislava, 20.11.2017

Institute of Hydrology SAS invites to the seminar
Some recent advancements in hydrodynamics, morphodynamics, mixing and sediment transport in the Amazon and Orinoco Basins

presented by
Dr. Carlo Gualtieri

When: November 20, 2017  1 p.m.
Where: Institute of Hydrology SAS, Dúbravská cesta 9, BratislavaNoc výskumníkov v Tatranskom dvojtýždenníku

Liptovský Mikuláš, 26.10.2017

Prezentácia Ústavu hydrológie – Experimentálnej hydrologickej základne Liptovský Mikuláš na Noci výskumníkov 2017 v Poprade našla svoju odozvu aj v Tatranskom dvojtýždenníku č.20/2017, ktorý v svojom príspevku Som vedec, pýtajte sa... uverejnil informáciu o tejto akcii a krátky rozhovor s RNDr. Ladislavom Holkom, PhD.

 

Address
Institute of Hydrolgy SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/ah

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed