Institute of Hydrology

Slovak Academy of Sciences

Water is a strategic resource for today, but mainly for the future

Institute of Hydrology Slovak Academy of Sciences is a scientific research institution, which provides a comprehensive research and teaching in the field of environmental science and water management in order to disseminate knowledge on the circulation and quality of water in nature.

  • Our years of experience and a unique combination of scientific expertise of our employees enable us to propose viable solutions to current problems of hydrology in Slovakia, but also in terms of the whole world ..

Read more ...


Latest News from Institute of Hydrology SAS

Článok v časopise QUARK

Bratislava, 12.3.2018

V marcovom čísle časopisu QUARK vyšiel článok našich kolegov z Experimentálnej hydrologickej základne Ústavu hydrológie SAV v Liptovskom Mikuláši.

V zaujímavom príspevku s názvom Chladno, chladnejšie, sneh...prístupnou formou objasňujú pojmy ako kolobeh vody, hydrologický rok, akumulácia a topenie snehovej pokrývky...

 Rozhovor v časopise Akadémia 1_2018 – Správy SAV

Bratislava, 6.3.2018

Časopis Slovenskej akadémie vied Akadémia vo svojom prvom tohtoročnom čisle okrem iných aktuálnych tém prináša rozhovor s riaditeľkou Ústavu hydrológie SAV Ing. Yvettou Velískovou, PhD. a vedeckou pracovníčkou Výskumnej hydrologickej základne nášho ústavu v Michalovciach Ing. Dankou Pavelkovou, PhD. pod názvom ²Cena je pre hydrológov bonus a morálne ocenenie².Veda SK v Rádiu Slovensko

Bratislava, 24.2.2018

Ambíciou projektu Slovenskej akadémie vied – Veda SK je vytvorenie priestoru na popularizáciu špičkových osobností SAV, na prezentáciu zaujímavých vedeckých tém a výsledkov výskumov v širšom spoločenskom kontexte.

 Exkurzia žiakov Strednej odbornej školy stavebnej na Experimentálnej hydrologickej základni Ústavu hydrológie SAV v Liptovskom Mikuláši

L. Mikuláš, 15.2.2018

Pracovníci EHZ ÚH SAV v Liptovskom Mikuláši 15. 2. 2018 privítali žiakov Strednej odbornej školy stavebnej z Lipt. Mikuláša. V úvode exkurzie sa žiaci dozvedeli, čo to vlastne hydrologický cyklus je a ako kolobeh vody funguje v prírode......Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinnéhio územia (Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory)

Bratislava, 7.2.2018

Ústav hydrológie SAV Bratislava, Výskumná hydrologická základňa Michalovce Vás pozýva

na X. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

VPLYV ANTROPOGÉNNEJ ČINNOSTI NA VODNÝ REŽIM NÍŽINNÉHO ÚZEMIA

22.- 24. mája 2018
Zemplínska šírava –stredisko Kamenec - Penzión JULIANA

 

Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Hydrological Research Base, Michalovce invites you  to the International Scientific Conference

INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC ACTIVITIES ON WATER REGIME OF LOWLAND TERRITORY

May, 22-24, 2018
Zemplínska šírava – Kamenec resort, Apartment JULIANA, Slovak Republic

 

Address
Institute of Hydrolgy SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/ah

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed