Institute of Hydrology

Slovak Academy of Sciences

Water is a strategic resource for today, but mainly for the future

Institute of Hydrology Slovak Academy of Sciences is a scientific research institution, which provides a comprehensive research and teaching in the field of environmental science and water management in order to disseminate knowledge on the circulation and quality of water in nature.

  • Our years of experience and a unique combination of scientific expertise of our employees enable us to propose viable solutions to current problems of hydrology in Slovakia, but also in terms of the whole world ..

Read more ...


Latest News from Institute of Hydrology SAS

Rozhovor pre denník ÚJ SZÓ

Bratislava, 20.7.2018

Dňa 20. júla 2018 vyšiel v denníku ÚJ SZÓ rozhovor s Ing. Viliamom Nagyom, PhD: z Ústavu hydrológie SAV, v.v.i.Hydrológ Ladislav Holko o povodniach vo Vysokých Tatrách

Bratislava, 25.7.2018

RNDr. Ladislav Holko, PhD: z Experimentálnej hydrologickej základne Ústavu hydrológie SAV, v.v.i. sa v relácii Rádia Slovensko K veci 24.júla 2018 vyjadril k riziku povodní vo Vysokých Tatrách, ktoré sú aktuálne v posledných dňoch.Externá vzdelávacia inštitúcia ÚH SAV vypisuje v akademickom roku 2018/19 2. kolo prijímacieho konania

Bratislava, 19.7.2018

Externá vzdelávacia inštitúcia ÚH SAV vypisuje v akademickom roku 2018 / 2019 nasledovné témy dizertačných prác:

Bližšie informácie: č.t. +4212 44 259 404, +421 910 259 404V Paríži sa rozhoduje o vode

Paríž, 15.6.2018

23. zasadnutie Medzivládnej rady Medzinárodného hydrologického programu UNESCO
(23rd session of the Intergovernmental Council of the International Hydrological Programme of UNESCO)

Medzivládna rada MHP UNESCO (Intergovernmental Council of the International Hydrological Programme of UNESCO) je zodpovedná za plánovanie, výber priorít a podporu pri plnení tém Medzinárodného hydrologického programu. Súčasné zasadnutie sa koná v dňoch 11.-15. júna 2018 v centrále UNESCO v Paríži.

 Oznámenie o konaní voľby členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie

Bratislava, 8.6.2018

Vedecká rada Ústavu hydrológie SAV v Bratislave oznamuje konanie volieb členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie. Členovia Správnej rady sú volení spomedzi zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie. Lehota na predloženie kandidatúry je do 3. júla 2018. Pohovor s kandidátmi a voľby s uskutočnia 11.7.2018 o 13:00.

 

Viac informácii môžete nájsť TU.

Address
Institute of Hydrolgy SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
tel: +421(2)44259404

web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/ah

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed