Latest News from Institute of Hydrology SAS 

 RSS Feed

Bratislava, 15.11.2017

Dňa 8. 11. 2017 sa konal v poradí už 24. Medzinárodný Posterový deň a Deň otvorených dverí na ÚH SAV na tému „Transport vody, chemických látok a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra“. Na konferencii sa zúčastnilo 72 účastníkov nielen zo Slovenska ale aj z Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Slovinska. Medzi účastníkmi boli hlavne zástupcovia akademickej obce ale aj súkromného sektoru.

Bratislava, 15.11.2017

Tím talentovaných študentov košických základných a stredných škôl 13. novembra 2017 navštívil naše pracovisko. Pod záštitou nadácie Talentum pracuje tím mladých programátorov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú robotických súťaží, kde dosahujú výborné výsledky nielen na slovenských, ale aj na medzinárodných podujatiach (v roku 2015 a 2017 reprezentovali Slovensko na World Festivale v St. Louis v USA, a v roku 2016 v Tenerife).

Bratislava, 15.11.2017

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky je udeľovanie cien špičkovým vedcom a vedeckým kolektívom v rámci slávnostného spoločenského galavečera, ktorého cieľom je oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov a tímov za ich prínosy v oblasti vedy a techniky a vyjadriť poďakovanie osobnostiam, ktorí prispeli k dobrému menu vedy a techniky na Slovensku.