Latest News from Institute of Hydrology SAS 

 RSS Feed

Bratislava, 8.9.2017

Dňa 17. 8. 2017 sa v zasadačke Ústavu hydrológie SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave konali tri obhajoby dizertačných prác doktorandov ÚH SAV v dennej forme štúdia.

Bratislava, 7.9.2017

V dňoch 29. - 30.8. 2017 sme s kolegami z Luxemburského vedeckého a technologického inštitútu (LIST) vykonali odbery vzoriek vody, plavenín a sedimentov z povrchových tokov a prameňov vo výskumnom povodí Jaloveckého potoka v Západných Tatrách a v povodí horného Váhu po Liptovský Mikuláš.

Liptovský Mikuláš, 24.7.2017

V dňoch 14.7. a 17.7. sme sa stretli so študentami bakalárskeho programu „Pôda, voda a atmosféra“ a ich staršími kolegami z nadväzujúcich magisterských programov, ktorí navštívili Experimenálnu hydrologickú základňu v Liptovskom Mikuláši v rámci svojej exkurzie na Slovensku.

Liptovský Mikuláš, 26.6.2017

Na našom pracovisku EHZ ÚH SAV v Liptovskom Mikuláši sme 26. júna 2017 privítali žiakov 7. a 8. ročníka z Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši.

Opatia (Chorvátsko), 9.4.2017

 

V dňoch 3. – 8. 4. 2017 sa v Opatii (Chorvátsko) konal 16. Alps-Adria Workshop organizovaný Hungarian Academy of Sciences (Soil Science, Water Management and Crop Production Committee, Plant Protection Committee).

 

27. októbra 2016 sa uskutočnila medzinárodná konferencia Catchment processes in regional hydrology: from plot to regional scales – monitoring catchment processes and hydrological modelling, ktorej sa aktívne zúčastnili so svojimi prezentáciami doktorandi Oddelenia hydrológie povrchových vôd

 

Vienna – Austria, 23-28 April 2017 |

Austria | 23–28 April 2017

The scientific programme of the General Assembly 2017 included special scientific and interdisciplinary events as well as oral, PICO, and poster sessions on disciplinary and interdisciplinary topics covering the full spectrum of the geosciences and the space and planetary sciences. Furthermore, medal lectures, great debates, short courses, town hall meetings, and splinter meetings completed the overall programme.

Praha ČR, 18.-20. Apríl 2017

 

Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i. a ČVTVHS, z.s. v spolupráci s Ústavom hydrológie SAV Bratislava, Českým hydrometeorologickým ústavom, Českým národným výborom pre hydrológiu a Českým národným komitétom geodetickým a geofyzikálnym usporiadali v Prahe v dňoch 18. až 20. apríla 2017 6. konferenciu českých a slovenských hydrológov.

Prague Czech Republic, March 30-31, 2017

The Conference was focused on applications of advanced numerical models simulating variably-saturated flow, heat transport, and transport of various contaminants (nutrients, pollutants, pathogenic organisms) in soils and groundwater.

Dr. Hlaváčiková H. participated at the conference with the lecture:

  • Hlaváčiková, H., Novák, V., Šimůnek, J., Holko, L., Kostka, Z., Danko, M.:  The effects of rock fragment shapes and positions on modeled hydraulic conductivities of stony soils.

 

Bratislava, 12.5.2017

Externá vzdelávacia inštitúcia ÚH SAV vypisuje

v akademickom roku 2017 / 2018 nasledovné témy dizertačných prác:

 

Bližšie informácie: č.t. 44 259 404, 0910 259 404Address
Institute of Hydrolgy SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/ah

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed