Scientific Council 

Functional period: 28. 11. 2022 - 27. 11. 2027 

Head:

Doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.

Internal members:

Ing. Bačová Mitková Veronika, PhD.


Ing. Lichner Ľubomír, DrSc.


RNDr. Tall Andrej, PhD.

 

External members:

Prof., Ing.Hlavčová Kamila, PhD., Svf STU, Bratislava


Ing. Poórová Jana, CSc., SHMÚ, Bratislava

 

Prof., Ing. Igaz Dušan, PhD., FZKI, SPU, Nitra

 

Functional period: 9. 3. 2021 - 27. 11. 2022 

Head:

Doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.

Internal members:

Ing. Bačová Mitková Veronika, PhD.

 

RNDr. Ladislav Holko, CSc.

 

Ing. Lichner Ľubomír, DrSc.

 

RNDr. Tall Andrej, PhD.

  Ing. Vitková Justína, PhD.

External members:

Prof., Ing.Hlavčová Kamila, PhD. Svf STU, Bratislava

 

Ing. Poórová Jana, CSc., SHMÚ, Bratislava

 

Doc., Ing. Igaz Dušan, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

 

 


Functional period: 11. 9. 2020 - 27. 11. 2022 

Head:

RNDr. Pekárová Pavla, DrSc.

Internal members:

Ing. Bačová Mitková Veronika, PhD.

 

Doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.

 

Ing. Lichner Ľubomír, DrSc.

 

RNDr. Tall Andrej, PhD.

  Ing. Vitková Justína, PhD.

External members:

Prof., Ing.Hlavčová Kamila, PhD. Svf STU, Bratislava

 

Ing. Poórová Jana, CSc., SHMÚ, Bratislava

 

Doc., Ing. Igaz Dušan, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

 

 

Functional period: 28. 11. 2018 - 27. 11. 2022 

Head:

RNDr. Pekárová Pavla, DrSc.

Internal members:

Ing. Bačová Mitková Veronika, PhD.

 

Mgr. Schügerl Radoslav, PhD.

 

Ing. Lichner Ľubomír, DrSc.

 

RNDr. Tall Andrej, PhD.

  Ing. Vitková Justína, PhD.

External members:

Prof., Ing.Hlavčová Kamila, PhD. Svf STU, Bratislava

 

Ing. Poórová Jana, CSc., SHMÚ, Bratislava

 

Doc., Ing. Igaz Dušan, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

 

 

Functional period: 11. 7. 2018 - 27. 11. 2018 

Head:

RNDr. Miklánek, Pavol, DrSc.

Internal members:

Mgr. Schügerl Radoslav, PhD.

 

Ing. Gomboš Milan, CSc.

 

Ing. Lichner Ľubomír, DrSc.

 

Ing. Bačová Mitková Veronika, PhD.

 

RNDr. Tall Andrej, PhD.

Ing. Vitková Justína, PhD.
RNDr. Pekárová Pavla, DrSc.
   

External members:

Prof., RNDr. Fendeková Miriam, PhD., PrF UK, Bratislava

 

Ing. Poórová Jana, CSc., SHMÚ, Bratislava

 

Prof., Ing.Hlavčová Kamila, PhD. Svf STU, Bratislava

 

Prof., Ing. Škvarenina Jaroslav, CSc., Lesnícka fakulta TU, Zvolen

 

Doc., Ing. Igaz Dušan, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

Functional period: 7. 12. 2017 - 11. 7. 2018 

Head:

RNDr. Miklánek, Pavol, DrSc.

 

 Internal members:

Mgr. Schügerl Radoslav, PhD.

 

Ing. Gomboš Milan, CSc.

 

Ing. Halmová Dana, PhD.

 

Ing.Lichner Ľubomír, DrSc.

 

Ing. Bačová Mitková Veronika, PhD.

 

RNDr. Orfánus Tomáš, PhD.

 

RNDr. Tall Andrej, PhD.

Ing. Vitková Justína, PhD. 
     RNDr. Pekárová Pavla, DrSc.
   

External members:

Prof., RNDr. Fendeková Miriam, PhD., PrF UK, Bratislava

 

Ing. Poórová Jana, CSc., SHMÚ, Bratislava

 

Prof., Ing.Hlavčová Kamila, PhD. Svf STU, Bratislava

 

Prof., Ing. Škvarenina Jaroslav, CSc., Lesnícka fakulta TU, Zvolen

 

Doc., Ing. Igaz Dušan, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre


Functional period: 6. 9. 2016 - 6. 12. 2017 

Head:

RNDr. Pekárová, Pavla, DrSc.

 

Internal members:

RNDr. Miklánek Pavol, CSc.

 

Mgr. Schügerl Radoslav, PhD.

 

Ing. Gomboš Milan, CSc.

 

Ing. Halmová Dana, PhD.

 

Ing.Lichner Ľubomír, DrSc.

 

Ing. Bačová Mitková Veronika, PhD.

 

RNDr. Orfánus Tomáš, PhD.

 

Ing. Rodný Marek, PhD.

 

Mgr. Tall Andrej, PhD.

 

External members:

Prof., RNDr. Fendeková Miriam, PhD., PrF UK, Bratislava

 

Ing. Poórová Jana, CSc., SHMÚ, Bratislava

 

Prof., Ing.Hlavčová Kamila, PhD. Svf STU, Bratislava

 

Prof., Ing. Škvarenina Jaroslav, CSc., Lesnícka fakulta TU, Zvolen

 

Ing. Igaz Dušan, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre


Functional period: 13. 11. 2014 - 5. 9. 2016 

Head:

Ing. Velísková, Yvetta, CSc.

   

Internal members:

RNDr. Miklánek Pavol, CSc.

Mgr. Schügerl Radoslav, PhD.

Ing. Gomboš Milan, CSc.

Ing. Halmová Dana, PhD.

Ing. Lichner Ľubomír, DrSc.            

Ing. Bačová Mitková Veronika, PhD.

RNDr. Orfánus Tomáš, PhD.

Ing. Rodný Marek, PhD.

Mgr. Tall Andrej, PhD.

   

External members:

Prof., RNDr. Fendeková Miriam, PhD., PrF UK, Bratislava

Ing. Poórová Jana, CSc., SHMÚ, Bratislava

Prof., Ing. Hlavčová Kamila, PhD. Svf STU, Bratislava

Prof., Ing. Škvarenina Jaroslav, CSc., Lesnícka fakulta TU, Zvolen

Ing. Igaz Dušan, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Doklady, ktoré určujú poslanie, činnosť a právomoci Vedeckej rady ako odborného orgánu ÚH SAV:

 Štatút Vedeckej rady ÚH SAV, platný do r. 2021

Štatút Vedeckej rady ÚH SAV, v. v. i. nie je vytvorený, kompetencie, úlohy a právomoci VR ÚH SAV, v. v. i. určuje Zákon č. 243/2017 Z.z. o Verejnej výskumnej inštitúcii v znení neskorších zmien a doplnkov. Úlohy, ktoré nie sú Vedeckej Rade ÚH SAV, v. v. i.  delegované alebo stanovené priamo v Zákone o VVI (243/2017 Z.z.),  plní VR ÚH SAV, v. v. i.  na základe ustanovení Vnútorných predpisov a smerníc ÚH SAV, v. v. i. .

Pre činnosť VR ÚH SAV, v. v. i. platí aj Rokovací poriadok VR ÚH SAV, v. v. i.  a Volebný a nominačný poriadok VR ÚH SAV, v. v. i.Address
Institute of Hydrolgy SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
tel: +421(2)44259404

web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/ah

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed

 YouTube