Edit Album Re-Order the Album Images

Posterový deň 2017 (Poster day 2017)

Dňa 8. 11. 2017 sa konal v poradí už 24. Medzinárodný Posterový deň a Deň otvorených dverí na ÚH SAV na tému „Transport vody, chemických látok a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra“. Na konferencii sa zúčastnilo 72 účastníkov nielen zo Slovenska ale aj z Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Slovinska. Medzi účastníkmi boli hlavne zástupcovia akademickej obce ale aj súkromného sektoru.

 • IMG_0600.JPG
 • IMG_0606.JPG
 • IMG_0610.JPG
 • IMG_0614.JPG
 • IMG_0625.JPG
 • IMG_0629.JPG
 • IMG_0632.JPG
 • IMG_0641.JPG
 • IMG_0642.JPG
 • IMG_0644.JPG
 • IMG_0646.JPG
 • IMG_0648.JPG
 • IMG_0655.JPG
 • IMG_0661.JPG
 • IMG_0663.JPG
 • IMG_0664.JPG
 • IMG_0667.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Posterový deň 2018 (Poster day 2018)

V priestoroch Ústavu hydrológie v areáli SAV na Patrónke sa 7. novembra 2018 konal už 25. ročník medzinárodnej konferencie Posterový deň a Deň otvorených dverí na tému „Transport vody, chemických látok a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra“. Výročnej konferencie sa zúčastnilo 65 domácich a zahraničných vedcov z rôznych výskumných inštitúcií. Prednášky, ktoré tento rok prezentovali Dr. Gábor Milics zo Széchenyi István University v Győri (Maďarsko) a Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc., z Me

 • IMG_3506.JPG
 • IMG_3514.JPG
 • IMG_3515.JPG
 • IMG_3517.JPG
 • IMG_3518.JPG
 • IMG_3519.JPG
 • IMG_3522.JPG
 • IMG_3523.JPG
 • IMG_3524.JPG
 • PB070050.JPG


Address
Institute of Hydrolgy SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
tel: +421(2)44259404

web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/ah

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed