Bratislava, 14.9.2021

Slovenská akadémia vied si aj tento rok uctila svoje významné, či ako vyzdvihol moderátor podujatia, výnimočné osobnosti. Podujatie sa uskutočnilo v utorok 7. septembra v zasadačke Virologického ústavu BMC SAV v Bratislave. Dopoludnia boli ocenené významné osobnosti za rok 2020, pretože kvôli pandemickej situácii nemohol slávnostný ceremoniál prebehnúť minulý rok a popoludní pokračovalo oceňovanie významných osobností za rok 2021.

Za rok 2020 bol ocenený náš dlhoročný kolega z Michaloviec Ing. Jozef Ivančo, CSc., ktorý sa minulý rok dožil krásneho veku 80 rokov. Od roku 1986 až do odchodu do dôchodku pracoval na Ústave hydrológie SAV. Stál pri zrode a vybudovaní Výskumnej hydrologickej základne ÚH SAV v Michalovciach a vo funkcii vedúceho tejto vzniknutej základne venoval veľké úsilie vybudovaniu vedeckej infraštruktúry na tomto pracovisku.

Za rok 2021 bola ocenená RNDr. Oľga Majerčáková, CSc., ktorá oslávila v tomto roku svoje 70 narodeniny. Po vysokoškolskom štúdiu pracovala 10 rokov na Ústave hydrológie a hydrauliky SAV (dnešný Ústav hydrológie) a od roku 1985 pracovala na Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Celý svoj profesný život zasvätila hydrológii, bola a stále je jej neúnavnou propagátorkou a zanietenou organizátorkou súťaží mladých hydrológov a adeptov na túto krásnu vednú disciplínu.

Obom oceneným kolegom prajeme pri príležitosti ich životných jubileí všetko najlepšie, predovšetkým pevné zdravie. Tešíme sa, že sú naďalej obaja veľmi aktívni a ďakujeme im, že počas svojej práce na Ústave hydrológie SAV zanechali významnú stopu pre ďalšie generácie.

 

Riaditeľka ÚH SAV, vedúca OHPPV a vedúca OHPV