Bratislava, 6.8.2020

Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences organize

27th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day

Registration form

Article template

TRANSPORT OF WATER, CHEMICALS AND ENERGY IN THE SOIL – PLANT – ATMOSPHERE SYSTEM in conditions of the climate variability

11.11.2020

 

Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava organizuje

27. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV

Záväzná prihláška

TRANSPORT VODY, CHEMIKÁLIÍ A ENERGIE V SYSTÉME PÔDA – RASTLINA – ATMOSFÉRA v podmienkach klimatickej variability

11.11.2020