Bratislava, 20.5.2020

Pracovná pozícia: výskumný pracovník

Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer

Miesto výkonu práce: Dúbravská cesta 9, Bratislava

Požiadavky na kandidáta:
 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa so zameraním na hydrologické vedy (krajinárstvo, vodohospodárske inžinierstvo, pedológia, ekológia lesa a pod.)
 anglický jazyk
 pozícia je vhodná aj pre absolventa

Ponúkaný plat: podľa Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Termín nástupu: nástup možný ihneď

Informácie pre uchádzača: Žiadosť o prijatie spolu so štruktúrovaným životopisom posielajte elektronicky na adresu ruzicka@uh.savba.sk

tel.: +421(2)3229 3522