Ukrajina, Kyjev, 5.11.2019

Dňa 5. novembra 2019 sa na Ukrajine v Kyjeve konalo záverečné IX. zasadnutie riadiacej pracovnej skupiny projektu č.9 IHP UNESCO „Flood Regimes of the Rivers in the Danube Basin“. Výsledkom viacročnej spolupráce 11-tich podunajských krajín v tomto projekte je monografia 30-tich autorov

Flood regime of Rivers in the Danube River basin

ktorú vydal Ústav hydrológie SAV v októbri 2019. Vydaním tejto monografie bol naplnený i posledý cieľ projektu. Účastníkmi bolo navrhnuté, aby na 29. porada zástupcov Národných výborov pre Medzinárodný hydrologický program UNESCO bolo odsúhlasené úspešné ukončenie projektu č.9. CD ROM verzia monografie má 215 strán textu a 527 strán príloh, zverejnená je na www.ih.sav.sk/danubeflood

 

 

(11. 11. 2019, RNDr. Pavla Pekárová, PhD., medzinárodná koordinátorka projektu)

 

Zľava: 

Dr. Pavol Miklánek, Slovak Academy of Sciences, Institute of Hydrology, Slovakia

Prof. Stevan Prohaska, Jaroslav Černi Water Institute, Serbia

Dr. Pavla Pekárová, Slovak Academy of Sciences, Institute of Hydrology, Slovakia

Prof. Mitja Brilly, University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Slovenia

Dipl.Geogr. Jörg Uwe Belz, Federal Institute of Hydrology, Koblenz, Germany

Dr. Liudmyla Gorbachova, Ukrainian Hydrometeorological Institute, Ukraine

Dr. Petr Janál, Office Brno, Czech Hydrometeorological Institute, Czechia