Ukrajina, Kyjev, 9.11.2019

V dňoch 6-8. novembra 2019 sa na Ukrajine v Kyjeve konala XXVIII. konferencia podunajských štátov o hydrologických predpovediach. Prvým spoločným podujatím hydrológov bola I. konferencia o hydrologických predpovediach v roku 1961 v Budapešti. Odvtedy sa konferencie konajú v dvojročných intervaloch. Od roku 1975 sa spolupráca podunajských krajín uskutočňuje v rámci Medzinárodného hydrologického programu (IHP) UNESCO.

 

Dunajské konferencie sú diskusnou platformou pre hydrológov z rôznych krajín povodia Dunaja. To umožňuje diskutovať o problémoch modernej hydrológie, ktoré sú pre povodie Dunaja veľmi aktuálne, konkrétne o hydrologickom modelovaní a predpovedaní, povodniach a suchách, kvalite vody a znečisťujúcich látkach, hospodárení s vodou, zabezpečení vody, zmene klímy, smerniciach EÚ, a pod.

Konferencie sa zúčastnilo vyše 70 odborníkov z 11 krajin podunajských krajín. Z Ústavu hydrológie SAV sa konferencie zúčastniii 4 pracovníci (predseda Slovenského výboru IHP UNESCO Dr. Pavol Miklánek, Dr. Pavla Pekárová, Ing. Dana Halmová a Dr. Jakub Mészároš), ktorí prezentovali 4 príspevky.

 

 

  

RNDr. Pavla Pekárová, DrSc.