Ukrajina, Kyjev, 5.11.2019

Dňa 5. novembra 2019 sa na Ukrajine v Kyjeve konala 29. porada zástupcov Národných výborov pre Medzinárodný hydrologický program UNESCO a prizvaných expertov.

V roku 1987 boli podpísané zásady spolupráce podunajských krajín a začali sa uskutočňovať pravidelné porady zástupcov Národných výborov pre Medzinárodný hydrologický program UNESCO a expertov, ktorí riešia spoločné projekty týkajúce sa hydrológie Dunaja. Regionálna spolupráca podunajských krajín v oblasti hydrológie pokračuje v súčasnom období v rámci fázy VIII MHP, najmä v projekte 1.5 - Improve scientific basis for hydrology and water sciences for preparation and response to extreme hydrological events (Zlepšenie vedeckých základov hydrológie a vied o vode pre prípravu a reakciu na extrémne hydrologické udalosti) Medzinárodného hydrologického programu UNESCO. V rámci spolupráce sa rieši viacero tém, na ktorých spolupracujú všetky podunajské krajiny. Slovensko tento rok ukončuje projekt Flood Regime of Rivers in the Danube River Basin. Porada odsúhlasila úspešné ukončenie uvedeného projektu a odporučila vydanie jeho výsledkov vo forme 9. Následného dielu Hydrologickej monografie Dunaja ešte v tomto roku. Okrem projektov zostáva hlavnou náplňou spolupráce organizácia hydrologických konferencií podunajských krajín.

Na porade bolo dohodnuté, že 30. Pracovná porada zástupcov Národných výborov pre Medzinárodný hydrologický program UNESCO a prizvaných expertov sa uskutoční v roku 2020 v Slovinsku a najbližšia konferencia bude v Českej republike v roku 2021.

RNDr. Pavol Miklánek, PhD.  (Photo:  P. Pekárová)