Varšava, Poľsko,

Prestížna cena "Visegrad Group Academies Young Researcher Award", určená vedcom do 35 rokov a udeľovaná zástupcami akadémií vied V4 sa tento rok udeľovala v oblasti zmeny klímy v kontexte globálneho a polárneho výskumu. Za SAV ju na pôde Poľskej akadémie vied získal Ing. et Ing. Patrik Sleziak, PhD., vedecký pracovník na Ústave hydrológie SAV, v. v. i.

Patrik Sleziak vo svojej vedeckej činnosti sa zameriava na metódy detekcie a znižovania neistôt v hydrologickom modelovaní vplyvov zmeny klímy na vodný cyklus. Zaujíma sa o pochopenie mechanizmov tvorby odtoku a ich variability v podmienkach meniacej sa klímy a krajinnej pokrývky. Stredobodom jeho vedeckej činnosti je experimentálny výskum v malom horskom povodí v Západných Tatrách a regionálne hodnotenie vodných zdrojov a ich zmien v hornom regióne Dunaja. Patrik, ako absolvent PhD. štúdia na Katedre vodného hospodárstva krajiny STU v Bratislave má dlhoročnú aktívnu spoluprácu s touto inštitúciou, ako aj výraznú  medzinárodnú spoluprácu s Technickou univerzitou vo Viedni. V minulosti skúmal vplyv časovej stability parametrov hydrologického modelu na zníženie neistôt v štúdiách hodnotenia klimatických zmien. V súčasnosti sa spolupráca zameriava na zlepšenie regionálneho hydrologického modelovania pomocou nových satelitných údajov o pôdnej vlhkosti a snehovej pokrývke.

Kolegovi Patrikovi Sleziakovi srdečne gratulujeme k tomuto oceneniu, tešíme sa z jeho úspechu a želáme mu ešte veľa invenčných nápadov a ďalších úspechov v jeho vedeckej práci.