Ústav hydrológie

Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

Voda je strategickou surovinou dneška, ale hlavne budúcnosti

Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied je vedecko-výskumnou inštitúciou, ktorá poskytuje komplexný výskum a výučbu v oblasti environmentálnych a vodohospodárskych vied s cieľom rozširovať vedomosti o obehu a kvalite vody v prírode.

 

  • Naše dlhoročné skúsenosti a jedinečná kombinácia vedeckej odbornosti našich pracovníkov nám umožňujú navrhovať uskutočniteľné riešenia súčasných problémov z oblasti hydrológie v rámci Slovenska, ale i v podmienkach celého sveta..

Viac o zameraní a histórii Ústavu hydrológie ...


Aktuality Ústavu hydrológie SAV 

XXVI. Stretnutie snehárov 2023

L. Mikuláš, 23.1.2023

Tradičné stretnutie snehárov píše už 26. ročník a tentokrát sa uskutoční na Slovensku, región Orava.Konferencia k 70. výr. založenia Ústavu hydrológie SAV, v. v. i.

Bratislava, 12.1.2023

V septembri 2023 Ústav hydrológie SAV, v. v. i. oslávi 70. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa bude v dňoch 27.–29. septembra 2023 konať v priestoroch Smolenického zámku konferencia “AKTUÁLNE PROBLÉMY HYDROLÓGIE”, pod záštitou ministra ŽP SR a predsedu SAV.Posterový deň 2022

Bratislava, 14.11.2022

Počas Týždňa vedy a techniky 2022 sa na Ústave hydrológie SAV, v.v i. (ÚH SAV, v.v.i.) konala medzinárodná konferencia Posterový deňDeň otvorených dverí na ÚH SAV, v.v.iOznámenie Správnej rady Ústavu hydrológie SAV, v.v.i. (ÚH SAV, v.v.i.) o konaní voľby členov Vedeckej rady ÚH SAV, v.v.i.

Bratislava, 21.10.2022

Správna rada ÚH SAV, v.v.i. na svojom zasadaní dňa 10.10.2022 schválila postup a organizáciu volieb do Vedeckej rady (VR) ÚH SAV, v.v.i. podľa platného Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena VR.