Ústav hydrológie

Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

Voda je strategickou surovinou dneška, ale hlavne budúcnosti

Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied je vedecko-výskumnou inštitúciou, ktorá poskytuje komplexný výskum a výučbu v oblasti environmentálnych a vodohospodárskych vied s cieľom rozširovať vedomosti o obehu a kvalite vody v prírode.

 

  • Naše dlhoročné skúsenosti a jedinečná kombinácia vedeckej odbornosti našich pracovníkov nám umožňujú navrhovať uskutočniteľné riešenia súčasných problémov z oblasti hydrológie v rámci Slovenska, ale i v podmienkach celého sveta..

Viac o zameraní a histórii Ústavu hydrológie ...


Aktuality Ústavu hydrológie SAV 

XI. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia


Bratislava, 6.6.2022

V dňoch 24. – 26. 5. 2022 sa na Zemplínskej šírave konala jedenásta vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, pod názvom „Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia“. Organizátorom podujatia bol Ústav hydrológie SAV, v. v. i., Bratislava, Výskumná základňa pre hydrológiu nížin Michalovce.22. marec – Svetový deň vody

Bratislava, 28.3.2022

Voda, jedna z najdôležitejších zlúčenín na našej planéte, oslavuje každoročne svoj sviatok 22. marca. V roku 2022 bolo témou tohto dňa heslo „Groundwater: Making invisible visible“, čiže pozornosť sa venovala najmä podzemnej vode, jej dôležitosti a zviditeľneniu jej nezastupiteľnej úlohy a postavenia v hydrologickom cykle.Externá vzdelávacia inštitúcia ÚH SAV, v. v. i. vypisuje v akademickom roku 2022/23 nasledovné témy dizertačných prác

Bratislava, 15.3.2022

Externá vzdelávacia inštitúcia ÚH SAV, v. v. i. vypisuje

v akademickom roku 2022 / 2023 nasledovné témy dizertačných prác:

 Ústav hydrológie SAV, v.v.i. – pracovná ponuka.

Bratislava, 9.3.2022

Ústav hydrológie SAV, v.v.i.  – pracovná ponuka.

Pracovná pozícia: asistentka/asistent riaditeľky

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Miesto výkonu práce: Dúbravská cesta 9, Bratislava
7th International Day of Women and Girls in Science “Equity, Diversity and Inclusion: Water Unites Us”

Bratislava, 12.2.2022

7. Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

„Rovnosť, diverzita a inklúzia: voda nás spája“

...a Ústav hydrológie SAV, v. v. i. bol pri tom

 

Ustanovenie Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede vzišlo z deklarácie vyhlásenej na svetovom fóre o zdraví a rozvoji žien v roku 2015, ktoré organizovala Kráľovská akadémia vied – medzinárodný trust spolu s Odborom OSN pre hospodárske a sociálne záležitosti (UN-DESA). Tento deň sa stanovil na 11. februára. 

  

Adresa
Ústav hydrológie SAV, v.v.i.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV, v.v.i.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV, v.v.i.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed