Ústav hydrológie

Slovenská akadémia vied

Voda je strategickou surovinou dneška, ale hlavne budúcnosti

Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied je vedecko-výskumnou inštitúciou, ktorá poskytuje komplexný výskum a výučbu v oblasti environmentálnych a vodohospodárskych vied s cieľom rozširovať vedomosti o obehu a kvalite vody v prírode.

  • Naše dlhoročné skúsenosti a jedinečná kombinácia vedeckej odbornosti našich pracovníkov nám umožňujú navrhovať uskutočniteľné riešenia súčasných problémov z oblasti hydrológie v rámci Slovenska, ale i v podmienkach celého sveta..

Viac o zameraní a histórii Ústavu hydrológie ...


Aktuality Ústavu hydrológie SAV 

V Paríži sa rozhoduje o vode

Paríž, 15.6.2018

23. zasadnutie Medzivládnej rady Medzinárodného hydrologického programu UNESCO
(23rd session of the Intergovernmental Council of the International Hydrological Programme of UNESCO)

Medzivládna rada MHP UNESCO (Intergovernmental Council of the International Hydrological Programme of UNESCO) je zodpovedná za plánovanie, výber priorít a podporu pri plnení tém Medzinárodného hydrologického programu. Súčasné zasadnutie sa koná v dňoch 11.-15. júna 2018 v centrále UNESCO v Paríži.

 Oznámenie o konaní voľby členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie

Bratislava, 8.6.2018

Vedecká rada Ústavu hydrológie SAV v Bratislave oznamuje konanie volieb členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie. Členovia Správnej rady sú volení spomedzi zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie. Lehota na predloženie kandidatúry je do 3. júla 2018. Pohovor s kandidátmi a voľby s uskutočnia 11.7.2018 o 13:00.

 

Viac informácii môžete nájsť TU.Rozhovor s riaditeľkou Ústavu hydrológie SAV Ing. Yvettou Velískovou, PhD. v týždenníku Téma.

Bratislava, 4.6.2018

Spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník Téma v čísle 19/2018 prináša rozhovor s riaditeľkou Ústavu hydrológie SAV Ing. Yvettou Velískovou, PhD. pod názvom Viete, čo pijete?Rozhovor pre vedecko-popularizačný portál VEDA NA DOSAH

Bratislava, 21.5.2018

Rozhovor pre vedecko-popularizačný portál VEDA NA DOSAH

RNDr. Tomáš Orfánus, PhD., vedúci Oddelenia hydrológie podpovrchových vôd Ústavu hydrológie SAV a predseda Global Water Partnership – Slovensko, poskytol  rozhovor pre vedecko-popularizačný portál VEDA NA DOSAH na tému: S povodňami treba počítať v podstate každoročne.Odborná konferencia H2ODNOTA JE VODA na výstave CONECO_2018

Bratislava, 18.5.2018

Súčasťou výstavy CONECO – RACIOENERGIA – VODA_2018 bola aj odborná konferencia s názvom H2ODNOTA JE VODA. Odborníci z viacerých oblastí diskutovali o fenoméne sucha a ako jeho dopadom na Slovensku predchádzať. 

Adresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed