Ústav hydrológie

Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

Voda je strategickou surovinou dneška, ale hlavne budúcnosti

Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied je vedecko-výskumnou inštitúciou, ktorá poskytuje komplexný výskum a výučbu v oblasti environmentálnych a vodohospodárskych vied s cieľom rozširovať vedomosti o obehu a kvalite vody v prírode.

 

  • Naše dlhoročné skúsenosti a jedinečná kombinácia vedeckej odbornosti našich pracovníkov nám umožňujú navrhovať uskutočniteľné riešenia súčasných problémov z oblasti hydrológie v rámci Slovenska, ale i v podmienkach celého sveta..

Viac o zameraní a histórii Ústavu hydrológie ...


Aktuality Ústavu hydrológie SAV 

Viedeň, 23.8.2023

Dňa 21. 08. 2023 sa stretli hydrológovia vo Viedni na XXX konferencii Podunajských štátov. Po úspešnej XXVIII. konferencii na Ukrajine v Kyjeve a on line XXIX. konferencii zorganizovanej českými hydrológmi z Brna, účasť jednotlivých krajín z povodia rieky Dunaj na tejto jubilejnej XXX. konferencii bola veľmi nevyrovnaná. Na konferencii chýbali napr. kolegovia z Ukrajiny alebo z Bulharska. Vojna na Ukrajine, a spojenie celosvetového kongresu IAHR, s dvoma konferenciami (Worlds Large rivers a Dunajská konferencia) sa odrazilo na nižšej účasti hydrológov na XXX. konferencii Podunajských štátov.

 

Bratislava, 19.7.2023

Oslavy 70. jubilea Slovenskej akadémie vied, najväčšej vedeckej inštitúcie na Slovensku, sa niesli v znamení prezentácie výskumných tém a výsledkov jednotlivých pracovísk. Po pandemickej prestávke sa 23. a 24. júna 2023 na Námestí M. R. Štefánika pri OC Eurovea opätovne uskutočnilo podujatie Víkend so SAV.

 

Bratislava, 14.7.2023

V dňoch 19.06.2023 do 14.07.2023 navštívila Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Dr. Liudmyla Malytska z Oddelenia aplikovanej meteorológie a klimatológie pri Ukrajinskom hydrometeorologickom ústave Štátnej služby pre mimoriadne situácie Ukrajiny a Národnej akadémie vied Ukrajiny. Liudmyla je mladou výskumníčkou s deväťročnou praxou, v roku 2020 úspešne obhájila svoju dizertačnú prácu.


Bratislava, 6.6.2023

V dňoch 30. 5. až 1. 6. 2023 sa pod taktovkou odborného garanta Ing. Miroslav Tesařa, CSc. z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. konala už 7. konferencia českých a slovenských hydrológov „Hydrologie malého povodí 2023“.

Bratislava, 5.4.2023

Externá vzdelávacia inštitúcia ÚH SAV, v. v. i. vypisuje

v akademickom roku 2023 / 2024 nasledovné témy dizertačných prác:


 

Adresa
Ústav hydrológie SAV, v.v.i.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV, v.v.i.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV, v.v.i.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed

 YouTube