Ústav hydrológie

Slovenská akadémia vied

Voda je strategickou surovinou dneška, ale hlavne budúcnosti

Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied je vedecko-výskumnou inštitúciou, ktorá poskytuje komplexný výskum a výučbu v oblasti environmentálnych a vodohospodárskych vied s cieľom rozširovať vedomosti o obehu a kvalite vody v prírode.

  • Naše dlhoročné skúsenosti a jedinečná kombinácia vedeckej odbornosti našich pracovníkov nám umožňujú navrhovať uskutočniteľné riešenia súčasných problémov z oblasti hydrológie v rámci Slovenska, ale i v podmienkach celého sveta..

Viac o zameraní a histórii Ústavu hydrológie ...


Aktuality Ústavu hydrológie SAV 

Exkurzia žiakov Strednej odbornej školy stavebnej na Experimentálnej hydrologickej základni Ústavu hydrológie SAV v Liptovskom Mikuláši

L. Mikuláš, 15.2.2018

Pracovníci EHZ ÚH SAV v Liptovskom Mikuláši 15. 2. 2018 privítali žiakov Strednej odbornej školy stavebnej z Lipt. Mikuláša. V úvode exkurzie sa žiaci dozvedeli, čo to vlastne hydrologický cyklus je a ako kolobeh vody funguje v prírode......Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinnéhio územia (Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory)

Bratislava, 7.2.2018

Ústav hydrológie SAV Bratislava, Výskumná hydrologická základňa Michalovce Vás pozýva

na X. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

VPLYV ANTROPOGÉNNEJ ČINNOSTI NA VODNÝ REŽIM NÍŽINNÉHO ÚZEMIA

22.- 24. mája 2018
Zemplínska šírava –stredisko Kamenec - Penzión JULIANA

 

Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Hydrological Research Base, Michalovce invites you  to the International Scientific Conference

INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC ACTIVITIES ON WATER REGIME OF LOWLAND TERRITORY

May, 22-24, 2018
Zemplínska šírava – Kamenec resort, Apartment JULIANA, Slovak Republic

 Návšteva z Predsedníctva SAV na Ústave hydrológie SAV

Bratislava, 17.1.2018

Dňa 17.1.2018 sa uskutočnilo v zasadačke Ústavu hydrológie stretnutie členov Predsedníctva SAV s vedením ústavu.Prednáška Dr. Artura Nosalewicza z Institutu agrofyziky PAV v Lubline

Bratislava, 29.11.2017

Dňa 29. novembra 2017 na Ústave hydrológie SAV na Dúbravskej ceste 9 konala prednáška Dr. Artura Nosalewicza z Institutu agrofyziky PAV v Lubline na tému The effect of soil water availability on leaf transpiration of plants subjected to combined abiotic stresses.24. Medzinárodný posterový deň a Deň otvorených dverí na Ústave hydrológie SAV.

Bratislava, 15.11.2017

Dňa 8. 11. 2017 sa konal v poradí už 24. Medzinárodný Posterový deň a Deň otvorených dverí na ÚH SAV na tému „Transport vody, chemických látok a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra“. Na konferencii sa zúčastnilo 72 účastníkov nielen zo Slovenska ale aj z Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Slovinska. Medzi účastníkmi boli hlavne zástupcovia akademickej obce ale aj súkromného sektoru. 

Adresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web: www.ih.sav.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web: www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web: www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed