Ústav hydrológie

Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

Voda je strategickou surovinou dneška, ale hlavne budúcnosti

Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied je vedecko-výskumnou inštitúciou, ktorá poskytuje komplexný výskum a výučbu v oblasti environmentálnych a vodohospodárskych vied s cieľom rozširovať vedomosti o obehu a kvalite vody v prírode.

 

  • Naše dlhoročné skúsenosti a jedinečná kombinácia vedeckej odbornosti našich pracovníkov nám umožňujú navrhovať uskutočniteľné riešenia súčasných problémov z oblasti hydrológie v rámci Slovenska, ale i v podmienkach celého sveta..

Viac o zameraní a histórii Ústavu hydrológie ...


Aktuality Ústavu hydrológie SAV 

Bratislava, 4.12.2023

Ústav hydrológie SAV, v. v. i. vydal v týchto dňoch monografiu z výsledkov výskumu kvality vody z Prírodného hydrologického laboratória v povodí potoka Mošteník pri Považskej Bystrici prebiehajúceho v rokoch 1986–2006.

 

Bratislava, 13.11.2023

Počas Týždňa vedy a techniky 2023 sa na Ústave hydrológie SAV, v. v. i. (ÚH SAV, v. v. i.) konal jubilejný 30. ročník medzinárodnej konferencie Posterový deňDeň otvorených dverí na ÚH SAV, v.v.i.

Varšava, Poľsko, 

Prestížna cena "Visegrad Group Academies Young Researcher Award", určená vedcom do 35 rokov a udeľovaná zástupcami akadémií vied V4 sa tento rok udeľovala v oblasti zmeny klímy v kontexte globálneho a polárneho výskumu. Za SAV ju na pôde Poľskej akadémie vied získal Ing. et Ing. Patrik Sleziak, PhD., vedecký pracovník na Ústave hydrológie SAV, v. v. i.

 

Bratislava, 10.10.2023

Slovenský národný výbor pre hydrológiu udelil Cenu Ľuda Molnára dlhoročnému predsedovi výboru RNDr. Pavlovi Miklánkovi, CSc. „Za zásluhy o integrovanie slovenskej hydrológie do vedeckých a organizačných štruktúr hydrológie v rámci strednej Európy, podunajského regiónu a celosvetového diania v rámci Medzivládneho hydrologického programu UNESCO a povznesenie jej medzinárodnej prestíže“