Ústav hydrológie

Slovenskej akadémie vied

Voda je strategickou surovinou dneška, ale hlavne budúcnosti

Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied je vedecko-výskumnou inštitúciou, ktorá poskytuje komplexný výskum a výučbu v oblasti environmentálnych a vodohospodárskych vied s cieľom rozširovať vedomosti o obehu a kvalite vody v prírode.

 

  • Naše dlhoročné skúsenosti a jedinečná kombinácia vedeckej odbornosti našich pracovníkov nám umožňujú navrhovať uskutočniteľné riešenia súčasných problémov z oblasti hydrológie v rámci Slovenska, ale i v podmienkach celého sveta..

Viac o zameraní a histórii Ústavu hydrológie ...


Aktuality Ústavu hydrológie SAV 

Pracovná ponuka: výskumný pracovník

Bratislava, 20.5.2020

Pracovná pozícia: výskumný pracovníkPracovná ponuka: Technik na laboratórne a terénne merania

Bratislava, 21.5.2020

Pracovná pozícia: technik na laboratórne a terénne meraniaExterná vzdelávacia inštitúcia ÚH SAV vypisuje v akademickom roku 2020/21 nasledovné témy dizertačných prác

Bratislava, 31.3.2020

 

Externá vzdelávacia inštitúcia ÚH SAV vypisuje

v akademickom roku 2020 / 2021 nasledovné témy dizertačných prác:Reportáž v tv JOJ

Bratislava, 10.2.2020

Na Výskumnej základni pre horskú hydrológiu merajú naši pracovníci už 30 rokov okrem iného aj charakteristiky snehovej pokrývky v horskom teréne......Svetový deň vody 2020

Bratislava, 22.1.2020

Každoročne si 22. marca pripomíname význam vody pre ľudstvo. Do osláv Svetového dňa vody sa v tomto roku Ústav pre hydrológiu SAV zapojí usporiadaním výstavy a prednáškovým dopoludním

17. marca 2020 o 11:00 hod.

vo Veľkej aule Slovenskej akadémie vied,
Bratislava, Dúbravská cesta 9

Pozvánka 

Adresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed