Ústav hydrológie

Slovenskej akadémie vied

Voda je strategickou surovinou dneška, ale hlavne budúcnosti

Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied je vedecko-výskumnou inštitúciou, ktorá poskytuje komplexný výskum a výučbu v oblasti environmentálnych a vodohospodárskych vied s cieľom rozširovať vedomosti o obehu a kvalite vody v prírode.

 

  • Naše dlhoročné skúsenosti a jedinečná kombinácia vedeckej odbornosti našich pracovníkov nám umožňujú navrhovať uskutočniteľné riešenia súčasných problémov z oblasti hydrológie v rámci Slovenska, ale i v podmienkach celého sveta..

Viac o zameraní a histórii Ústavu hydrológie ...


Aktuality Ústavu hydrológie SAV 

Pamätný list a medaila pre Ústav hydrológie SAV

Bratislava, 12.12.2018

Stavebná fakulta STU oslávila významné jubileum – 80 rokov vzdelávania v stavebníctve a geodézii. Pripomenula si ho slávnostným zasadnutím Vedeckej rady a Gala večerom, s vyzdvihnutím dejinnej úlohy technického vzdelávania na Slovensku, ako i jeho novodobého odkazu pre súčasnosť.25. medzinárodný Posterový deň a Deň otvorených dverí na Ústave hydrológie SAV.

Bratislava, 12.11.2018

V priestoroch Ústavu hydrológie v areáli SAV na Patrónke sa 7. novembra 2018 konal už 25. ročník medzinárodnej konferencie Posterový deň a Deň otvorených dverí na tému „Transport vody, chemických látok a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra“.Ústav hydrológie SAV oslávil 65. výročie svojho založenia

Bratislava, 9.11.2018

Dňa 7. novembra 2018 si pracovníci Ústavu hydrológie SAV pripomenuli 65. výročie založenia tejto organizácie a to slávnostným seminárom, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia univerzít a výskumných pracovísk podobného zamerania ako zo Slovenska, tak aj zo zahraničia.Workshop VIII of the IHP UNESCO Regional cooperation of the Danube countries project No. 9. „Flood regime of rivers of the Danube River basin“

Bratislava, 6.11.2018

Ústav hydrológie SAV a Slovenský národný výbor Medzinárodného hydrologického programu (IHP) pod UNESCO  usporiadali v dňoch 29.–31. októbra 2018 VIII. stretnutie pracovnej skupiny projektu „Režim povodní v povodí rieky Dunaj“ v Kongresovom centre v Smoleniciach. Workshop sa konal ako pridružená akcia stretnutia Národných reprezentantov Regionálnej spolupráce Podunajských štátov pod IHP UNESCO.Európska noc výskumníkov 2018

Bratislava, 9.10.2018

V piatok 28.09.2018 sa konal 12. ročník Európskej noci výskumníkov, kde v 7 slovenských mestách viac ako 1500 účastníkov prezentovalo svoju prácu na jednom z najväčších festivalov vedy na Slovensku. 

Adresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed