Ústav hydrológie

Slovenskej akadémie vied

Voda je strategickou surovinou dneška, ale hlavne budúcnosti

Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied je vedecko-výskumnou inštitúciou, ktorá poskytuje komplexný výskum a výučbu v oblasti environmentálnych a vodohospodárskych vied s cieľom rozširovať vedomosti o obehu a kvalite vody v prírode.

 

  • Naše dlhoročné skúsenosti a jedinečná kombinácia vedeckej odbornosti našich pracovníkov nám umožňujú navrhovať uskutočniteľné riešenia súčasných problémov z oblasti hydrológie v rámci Slovenska, ale i v podmienkach celého sveta..

Viac o zameraní a histórii Ústavu hydrológie ...


Aktuality Ústavu hydrológie SAV 

Svetový deň vody 2020

Bratislava, 22.1.2020

Každoročne si 22. marca pripomíname význam vody pre ľudstvo. Do osláv Svetového dňa vody sa v tomto roku Ústav pre hydrológiu SAV zapojí usporiadaním výstavy a prednáškovým dopoludním

17. marca 2020 o 9,30 hod.

vo Veľkej aule Slovenskej akadémie vied,
Bratislava, Dúbravská cesta 9

PozvánkaOpustil nás RNDr. Juraj Majerčák, PhD. (6. apríla 1949 – 23. decembra 2019)

Bratislava, 30.12.2019

Dňa 23.12.2019 nás navždy opustil náš kolega RNDr. Juraj Majerčák, PhD.VODA – téma stále aktuálna a živá

Bratislava, 2.12.2019

Slovenská akadémia vied v spolupráci s RTVS realizuje od začiatku roka 2017 projekt Veda SK, ktorého ambíciou je vytvorenie priestoru na popularizáciu špičkových osobností SAV, prezentáciu ich znalostí a výsledkov v širšom spoločenskom kontexte.Ústav hydrológie SAV buduje mosty so svetom - návšteva Dr. Hiroaki Somuru z Okayama University (Japonsko) na Ústave hydrológie SAV

Bratislava, 9.11.2019

V dňoch 7. a 8. novembra 2019 navštívil Ústav hydrológie SAV zahraničný hosť – Dr. Hiroaki Somura z univerzity Okayama (Japonsko).Final Projekt Workshop

Ukrajina, Kyjev, 5.11.2019

Dňa 5. novembra 2019 sa na Ukrajine v Kyjeve konalo záverečné IX. zasadnutie riadiacej pracovnej skupiny projektu č.9 IHP UNESCO „Flood Regimes of the Rivers in the Danube Basin“. Výsledkom viacročnej spolupráce 11-tich podunajských krajín v tomto projekte je monografia 30-tich autorov Flood regime of Rivers in the Danube River basin 

Adresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed