Vedecká rada 

Zápisy Vedeckej rady Ústavu hydrológie SAV

 

Funkčné obdobie: 11. 9. 2020 - 27. 11. 2022 

 

Predseda:

RNDr. Pekárová Pavla, DrSc.

Interní členovia:

Ing. Bačová Mitková Veronika, PhD.

 

Doc. Ing. Marek Skáč, PhD.

 

Ing. Lichner Ľubomír, DrSc.

 

RNDr. Tall Andrej, PhD.

Ing. Vitková Justína, PhD.

Externí členovia:

Prof., Ing. Hlavčová Kamila, PhD. Svf STU, Bratislava

 

Ing. Poórová Jana, CSc., SHMÚ, Bratislava

 

Doc., Ing. Igaz Dušan, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

Funkčné obdobie: 28. 11. 2018 - 27. 11. 2022 

 

Predseda:

RNDr. Pekárová Pavla, DrSc.

Interní členovia:

Ing. Bačová Mitková Veronika, PhD.

 

Mgr. Schügerl Radoslav, PhD.

 

Ing. Lichner Ľubomír, DrSc.

 

RNDr. Tall Andrej, PhD.

Ing. Vitková Justína, PhD.

Externí členovia:

Prof., Ing. Hlavčová Kamila, PhD. Svf STU, Bratislava

 

Ing. Poórová Jana, CSc., SHMÚ, Bratislava

 

Doc., Ing. Igaz Dušan, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

Funkčné obdobie: 11. 7. 2018 - 27. 11. 2018 

  

Predseda:

RNDr. Miklánek, Pavol, CSc.

Interní členovia:

Mgr. Schügerl Radoslav, PhD.

 

Ing. Gomboš Milan, CSc.

 

Ing. Lichner Ľubomír, DrSc.

 

Ing. Bačová Mitková Veronika, PhD.

 

RNDr. Tall Andrej, PhD.

Ing. Vitková Justína, PhD.
RNDr. Pekárová Pavla, DrsC.

Externí členovia:

Prof., RNDr. Fendeková Miriam, PhD., PrF UK, Bratislava

 

Ing. Poórová Jana, CSc., SHMÚ, Bratislava

 

Prof., Ing. Hlavčová Kamila, PhD. Svf STU, Bratislava

 

Prof., Ing. Škvarenina Jaroslav, CSc., Lesnícka fakulta TU, Zvolen

 

Doc., Ing. Igaz Dušan, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Funkčné obdobie: 7. 12. 2017 - 11. 7. 2018 

Predseda:

RNDr. Miklánek, Pavol, CSc.

 

 Interní členovia:

Mgr. Schügerl Radoslav, PhD.

 

Ing. Gomboš Milan, CSc.

 

Ing. Halmová Dana, PhD.

 

Ing. Lichner Ľubomír, DrSc.

 

Ing. Bačová Mitková Veronika, PhD.

 

RNDr. Orfánus Tomáš, PhD.

 

RNDr. Tall Andrej, PhD.

Ing. Vitková Justína, PhD. 
  RNDr. Pekárová Pavla, DrSc.
   

Externí členovia:

Prof., RNDr. Fendeková Miriam, PhD., PrF UK, Bratislava

 

Ing. Poórová Jana, CSc., SHMÚ, Bratislava

 

Prof., Ing. Hlavčová Kamila, PhD. Svf STU, Bratislava

 

Prof., Ing. Škvarenina Jaroslav, CSc., Lesnícka fakulta TU, Zvolen

 

Doc., Ing. Igaz Dušan, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Funkčné obdobie: 6. 9. 2016 - 6. 12. 2017 

Predseda:

RNDr. Pekárová, Pavla, DrSc.

 

Interní členovia:

RNDr. Miklánek Pavol, CSc.

 

Mgr. Schügerl Radoslav, PhD.

 

Ing. Gomboš Milan, CSc.

 

Ing. Halmová Dana, PhD.

 

Ing. Lichner Ľubomír, DrSc.

 

Ing. Bačová Mitková Veronika, PhD.

 

RNDr. Orfánus Tomáš, PhD.

 

Ing. Rodný Marek, PhD.

 

Mgr. Tall Andrej, PhD.

 

Externí členovia:

Prof., RNDr. Fendeková Miriam, PhD., PrF UK, Bratislava

 

Ing. Poórová Jana, CSc., SHMÚ, Bratislava

 

Prof., Ing. Hlavčová Kamila, PhD. Svf STU, Bratislava

 

Prof., Ing. Škvarenina Jaroslav, CSc., Lesnícka fakulta TU, Zvolen

 

Ing. Igaz Dušan, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

Funkčné obdobie: 13. 11. 2014 - 5. 9. 2016 

Predseda:

Ing. Velísková, Yvetta, CSc.

   

Interní členovia:

RNDr. Miklánek Pavol, CSc.

Mgr. Schügerl Radoslav, PhD.

Ing. Gomboš Milan, CSc.

Ing. Halmová Dana, PhD.

Ing. Lichner Ľubomír, DrSc.

Ing. Bačová Mitková Veronika, PhD.

RNDr. Orfánus Tomáš, PhD.

Ing. Rodný Marek, PhD.

Mgr. Tall Andrej, PhD.

   

Externí členovia:

Prof., RNDr. Fendeková Miriam, PhD., PrF UK, Bratislava

Ing. Poórová Jana, CSc., SHMÚ, Bratislava

Prof., Ing. Hlavčová Kamila, PhD. Svf STU, Bratislava

Prof., Ing. Škvarenina Jaroslav, CSc., Lesnícka fakulta TU, Zvolen

Ing. Igaz Dušan, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Doklady, ktoré určujú poslanie, činnosť a právomoci Vedeckej rady ako odborného orgánu ÚH SAV:

 Štatút Vedeckej rady ÚH SAV

 Adresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed