Zriaďovacia listina Ústavu hydrológie SAV 

Rozhodnutie Predsednictva Slovenskej akadémie vied o vydaní  zriaďovacej listiny Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied.

Uznesenie Predsedníctva SAV č. 1130 zo dňa 22. 7. 2008

Zmena sídla organizície je uvedená v  dodatku zriaďovacej listiny.Adresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed