Manažment Ústavu hydrológie SAV 

Riaditeľ: Ing. Yvetta Velísková, PhD.

Zástupca riaditeľa: Ing. Peter Šurda, PhD.

Vedecký tajomník: Ing. Renata Dulovičová

Vedúci oddelenia hydrológie povrchových vôd: Ing. D. Halmová, Phd.

Vedúci oddelenia hydrológie podpovrchových vôd: Ing. P. Šurda, PhD.

Vedúca Hospodársko-správneho úseku: Ing. E. Barteková

Organizácia má dve vedecké oddelenia, Obe oddelenia majú detašované experimentálne pracoviská.

  • Oddelenie hydrológie povrchových vôd (Vedúci: Ing. D. Halmová, PhD.)
    Výskumná základňa pre horskú hydrológiu v Liptovskom Mikuláši (vedúci bázy: Ing. M. Danko, PhD.);
  • Oddelenia hydrológie podpovrchových vôd (Vedúci: Ing. P. Šurda, PhD.)
    Výskumná základňa pre hydrológiu nížin (vedúci bázy: Ing. M. Gomboš, PhD.).

 

Pracovisko má ďalej dva úseky:

  • Úsek vedecko-technických informácií a výpočtovej siete (Ing. I. Mészároš, PhD.);
  • Hospodársko-správny úsek (Vedúca: Ing. E. Barteková).

 


 Organizačná štruktúra 

Laboratóriá

Na ústave sú vybudované: chemické laboratórium, laboratórium hydrológie povrchových vôd, laboratórium nenasýtenej zóny pôdy, laboratórium hydrofyzikálnych charakteristík pôdy a laboratórium prenosových javov v systéme PRAT. Ústav je vybavený prenosnou meracou technikou na analýzu kvality vôd, automatickými stanicami so štandardnými hydrometeorologickými snímačmi, zariadením na meranie pôdnych charakteristík (neutrónová sonda, zariadenie TDR na meranie vlhkosti pôdy, Guelphský permeameter, zariadenie na odber neporušených vzoriek pôdy) a zariadením na meranie toku vody v stromoch.

 

Výskumné bázy

Ústav má vybudované dve experimentálne pracoviská, zamerané na experimentálny výskum v poľných podmienkach, v Lipt. Mikuláši a v Michalovciach.

Adresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed