Aktuality Ústavu hydrológie SAV 

 RSS feed

Bratislava, 10.7.2024

Správna rada ÚH SAV, v.v.i., dňa 10.07.2024, schválila per rollam postup a organizáciu volieb člena Vedeckej rady (VR) ÚH SAV, v.v.i. podľa platného Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena VR.

Bratislava, 24.6.2024

Renomovaný špecialista na hydrometeorológiu Dr. John Xiaogang Shi zo School of Social & Environmental Sustainability (SSES) na University of Glasgow (UofG) navštívil Ústav hydrológie SAV, v.v.i., čím sa otvorili možnosti spolupráce a mobility.

Lublin, Poľsko, 24.2024

V rámci mobilitného projektu PAS-SAS-2022-05, ktorého zodpovednou riešiteľkou je Dr. Lucia Toková, sa v dňoch 18-20.6.2024 uskutočnila trojdňová pracovná cesta na Inštitúte agrofyziky Poľskej akadémie vied v Lubline. 

Bratislava, 21.6.2024

Dr. Saeid Okhravi, mladý vedec z Ústavu hydrológie SAV, v. v. i. bol ocenený ako druhý najlepší mladý vedecký pracovník v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov Slovenskej akadémie vied (SAV) v roku 2024.

Bratislava, 21.6.2024

Slovenská akadémia vied (SAV) zorganizovala v dňoch 14. a 15.6.2024 na Hviezdoslavovom námestí popularizačné podujatie „My sme SAV“.Adresa
Ústav hydrológie SAV, v.v.i.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV, v.v.i.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV, v.v.i.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed

 YouTube