Aktuality Ústavu hydrológie SAV 

 RSS feed

Bratislava, 13.11.2023

Počas Týždňa vedy a techniky 2023 sa na Ústave hydrológie SAV, v. v. i. (ÚH SAV, v. v. i.) konal jubilejný 30. ročník medzinárodnej konferencie Posterový deňDeň otvorených dverí na ÚH SAV, v.v.i.

Varšava, Poľsko, 

Prestížna cena "Visegrad Group Academies Young Researcher Award", určená vedcom do 35 rokov a udeľovaná zástupcami akadémií vied V4 sa tento rok udeľovala v oblasti zmeny klímy v kontexte globálneho a polárneho výskumu. Za SAV ju na pôde Poľskej akadémie vied získal Ing. et Ing. Patrik Sleziak, PhD., vedecký pracovník na Ústave hydrológie SAV, v. v. i.

 

Bratislava, 10.10.2023

Slovenský národný výbor pre hydrológiu udelil Cenu Ľuda Molnára dlhoročnému predsedovi výboru RNDr. Pavlovi Miklánkovi, CSc. „Za zásluhy o integrovanie slovenskej hydrológie do vedeckých a organizačných štruktúr hydrológie v rámci strednej Európy, podunajského regiónu a celosvetového diania v rámci Medzivládneho hydrologického programu UNESCO a povznesenie jej medzinárodnej prestíže“