Aktualizácia študijného plánu 

Školiteľ vypracuje pred uplynutím každého roku v systéme AIS aktualizáciu študijného plánu doktoranda spolu s návrhom na pokračovanie, vylúčenie alebo na predĺženie DŠ po konzultácii s garantom pre príslušný vedný odbor, kotrý zašle riaditeľovi ÚH SAV najneskôr do 25. augusta bežného roku. Podobným spôsobom sa vykoná aj aktualizácia pre doktoranda v externej forme DŠ.Adresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed