Bratislava, 27.6.2019

AHS is published online in English

Since 2019 Acta Hydrologica Slovaca has been published online only.
In 2019 an application for the journal inclusion into the SCOPUS database was submitted. Acta Hydrologica Slovaca is now under the evaluation by SCOPUS. Based on a pre-review and recommendation from SCOPUS, the articles in further issues will be accepted only in English.

We are looking forward to our cooperation.

AHS sú vydávané online v angličtine

Od roku 2019 vychádza Acta Hydrologica Slovaca len online.
V roku 2019 bola podaná žiadosť o zaradenie časopisu do databázy SCOPUS. Žiadosť je v súčasnosti v procese posudzovania. Na základe predchádzajúceho posúdenia a odporúčania zo strany SCOPUSu budú v ďalších číslach časopisu prijímané články len v angličtine.

Tešíme sa na spoluprácu.