Publications at Institute of Hydrology SAS 

Interná databáza publikácií a citácií pracovníkov

Webové zdroje publikácií a citácií pracovníkov

  • Prepojenie na Databázu publikácií SAV
    Poznámka knižnice:
    Publikácie s rokom vykazovania starším ako 1998, sú uložené pod rokom 2000.


Adresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed