Presné určovanie polohy objektov a javov pomocou globálnych navigačných družicových systémov

Kontaktná osoba:    Michal Danko, t. č.:+421(44)5522522, danko@uh.savba.sk

Popis ponuky: Presné určovanie polohy objektov a javov pomocou globálnych navigačných družicových systémov s veľkou horizontálnou a vertikálnou presnosťou až 1 centimeter, následné spracovanie, postprocessing a vytvorenie grafických výstupov. Zameriavame sa aj na neprístupné miesta (vysokohorský terén).

 

Oblasť aplikácií: Presné určovanie polohy objektov a javov pomocou globálnych navigačných družicových systémov s veľkou presnosťou až 1 centimeter.

 

Stav vývoja: Pracovníci Ústavu hydrológie majú skúsenosti s presným zameraním objektov a javov hlavne v oblasti hydrológie (digitálny model terénu, výška snehovej pokrývky, korytá tokov, ...).

Forma spolupráce: Vypracovanie zamerania a vytvorenie grafických výstupov zmluvnou formou.

 Adresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed