Posudzovanie zmeny akumulačného priestoru vodných nádrží vplyvom zanášani

Kontaktná osoba: Radoslav Schügerl, t. č.: +421(2)3229 3508, schugerl@uh.savba.sk

Popis ponuky: Erózia, transport a ukladanie sedimentov v prostrediach vodných nádrží predstavuje závažný vodohospodársky problém, hlavne v súvislosti so znižovaním akumulačného priestoru. Detailné vedomosti o vlastnostiach a priestorovom rozložení dnových sedimentov predstavujú dôležitú informáciu pre mnoho aplikácií v oblasti hydrológie, geomorfológie, geológie a vodohospodárskeho manažmentu. Ponúkame meracie metódy na určenie zmeny akumulačného priestoru vodných nádrží.

 

Oblasť aplikácií: Diagnostikovanie objemu dnových sedimentov za účelom poznania využiteľného objemu vodnej nádrže pre potreby vodného manažmentu.

 

Stav vývoja: Pracovníci Ústavu hydrológie rozpracovali metodiku odhadu zmeny akumulačného priestoru vodnej nádrže rôznymi prístrojmi:

  • EcoMapper - hydrografické mapovacie zariadenie, ktoré je schopné samostatne sa pohybovať na povrchu a pod povrchom vodnej hladiny, vykonávať zber hĺbkových údajov a kvalitatívnych parametrov vody (teplota, konduktivita, pH, rozpustený kyslík, ORP).
  • sonar KONGSBERG EA 400 SP  - kompaktná verzia štandardu EA 400, umiestnený na malých a otvorených člnoch, použiteľný na prieskum v plytkých vodách).

Forma spolupráce: Vypracovanie metodiky a posudkov zmluvnou formou.

 

 Adresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed