Stanovenie rýchlostných profilov vodných tokov

Kontaktná osoba:    Radoslav Schügerl, t. č.: +421(2)3229 3508, schugerl@uh.savba.sk

Popis ponuky: Dôležitými činiteľmi pre spoznanie hydrodynamických charakteristík vodného toku sú hodnoty prietoku a rýchlosti prúdenia vodného toku (rýchlostný profil). Ponúkame metódy na stanovenie prietoku rýchlostí prúdenia vodného toku.

 

Oblasť aplikácií: Diagnostikovanie hydrodynamických parametrov vodného toku za účelom spoznania vodného režimu vôd.

 

Stav vývoja: Pracovníci Ústavu hydrológie používajú metodiku merania prietoku vodných tokov opísanú v norme STN ISO 1100-1 (75 1105):

  • FlowTracker (SonTek/YSI) -prístroj na meranie prietoku vodných tokov a rýchlostí prúdenia.
  • River Surveyor (SonTek/YSI) - prístroj na meranie prietoku a rýchlostí prúdenia vhodný pre hlbšie vodné toky, resp. pre vodné toky s vyššími rýchlosťami prúdenia.

Forma spolupráce: Vypracovanie metodiky a posudkov zmluvnou formou.

 
Adresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed