Centrá excelencie 

Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v meniacich sa podmienkach prostredia


Dobudovanie infraštruktúry hydrologických výskumných staníc DIHYS


Dobudovanie infraštruktúry hydrologických výskumných staníc -DIHYS, LYZIMETRICKÁ STANICA


Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia

Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzitu

 Adresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed