Bratislava, 6.6.2022

V dňoch 24. – 26. 5. 2022 sa na Zemplínskej šírave konala jedenásta vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, pod názvom „Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia“. Organizátorom podujatia bol Ústav hydrológie SAV, v. v. i., Bratislava, Výskumná základňa pre hydrológiu nížin Michalovce. Toto podujatie sa postupne stalo základňou pre výmenu skúseností a nových poznatkov medzi odborníkmi z oblasti základného a aplikovaného hydrologického výskumu a vodohospodárskej praxe, nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých štátov. Účastníci konferencie si vypočuli 18 zaujímavých prednášok, okolo ktorých sa rozvinula bohatá diskusia. V rámci exkurzie záujemcovia navštívili vodohospodárske múzeum s výkladom o Vodnej nádrži Vihorlat, absolvovali plavbu loďou okolo Zemplínskej šíravy a prezreli si unikátnu lyzimetrickú stanicu Ústavu hydrológie SAV v. v. i., v Petrovciach nad Laborcom, ktorá bola vybudovaná v rámci projektu zo ŠF „Dobudovanie infraštruktúry hydrologických výskumných staníc - ITMS kód 2621012009“. Organizátori ďakujú účastníkom, že sa aktívne zúčastnili konferencie a veria, že v srdci Zemplína prežili príjemné chvíle.