Bratislava, 28.3.2022

Voda, jedna z najdôležitejších zlúčenín na našej planéte, oslavuje každoročne svoj sviatok 22. marca. V roku 2022 bolo témou tohto dňa heslo „Groundwater: Making invisible visible“, čiže pozornosť sa venovala najmä podzemnej vode, jej dôležitosti a zviditeľneniu jej nezastupiteľnej úlohy a postavenia v hydrologickom cykle. Náš kolega, emeritný vedecký pracovník Ing. Viliam Novák, DrSc., napísal pri tejto príležitosti príspevok na stránku SAV, v ktorom jednak ozrejmil obeh vody v prírode, ale venoval sa aj zásobám pitnej vody na Žitnom ostrove. Viac si môžete prečítať https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10241.