Bratislava, 28.2.2022

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.  – pracovná ponuka.

Pracovná pozícia: vedecký pracovník na Oddelení hydrológie povrchových vôd.

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer (plný pracovný úväzok).

Miesto výkonu práce: Dúbravská cesta 9, Bratislava.

Náplň práce:

-          základné hydrologické procesy v mierke povodia; priestorové a režimové charakteristiky prvkov hydrologického cyklu v povodí;

-          tvorba a vzájomná interakcia základných prvkov hydrologickej bilancie;

-          hydrologické procesy v prírodnom prostredí so zohľadnením antropogénnej činnosti a globálnych zmien (analýzy časových radov);

-          posudzovanie zraniteľnosti režimu povrchových vôd v dôsledku klimatických zmien a antropogénnej aktivity v regionálnom merítku;

-          matematické modelovanie zrážko-odtokových procesov;

-          prezentácia výstupov v GIS prostredí.


Požiadavky na kandidáta: 

-          VŠ vzdelanie III. stupňa, v relevantnom odbore prírodných alebo technických vied;

-          ovládanie práce s PC, MS Windows, MS Office, MATLAB-vítané, QGIS-vítané;

-          ovládanie cudzieho jazyka (AJ);

-          vodičský preukaz B;

-          samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita, tímová práca.

 

Ponúkaný plat: podľa Zákona č.553/2003  Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Vhodné pre absolventa: áno

Termín nástupu: dohodou

Informácie pre uchádzača: Žiadosť o prijatie spolu so štruktúrovaným životopisom posielajte elektronicky na adresu ruzicka@uh.savba.sk.