Bratislava, 2.12.2019

Slovenská akadémia vied v spolupráci s RTVS realizuje od začiatku roka 2017 projekt Veda SK, ktorého ambíciou je vytvorenie priestoru na popularizáciu špičkových osobností SAV, prezentáciu ich znalostí a výsledkov v širšom spoločenskom kontexte.

Dňa 30.11.2019 boli hosťami relácie Veda SK riaditeľka ÚH SAV Ing. Yvetta Velísková, PhD. a členka Vedeckej rady ÚH SAV Ing. Justína Vitková, PhD. Hlavná téma „Voda čo nás drží nad vodou“ sa niesla v duchu otázok o vode na Slovensku, kolobehu vody v prírode, ale aj o výskume, ktorý sa realizuje na ÚH SAV.