Bratislava, 9.11.2016

Slovenská meteorologická spoločnosť, Slovenský výbor pre hydrológiu, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve a Global Water Partnership Slovensko zorganizovalo v priestoroch Slovenského hydrometeorologického ústavu Konferenciu mladých odborníkov v odboroch: meteorológia a klimatológia, hydrológia a vodné hospodárstvo. Konala sa 28. KONFERENCIA MLADÝCH  HYDROLÓGOV, 15. KONFERENCIA MLADÝCH  VODOHOSPODÁROV a 17. KONFERENCIA MLADÝCH  METEOROLÓGOV A KLIMATOLÓGOV.

 

Hlavným organizátorom podujatia bol Slovenský hydrometeorologický ústav. Odbornými garantmi Konferencie mladých odborníkov boli: RNDr. Martin Benko, PhD. (SHMÚ), RNDr. Pavol Miklánek, CSc. (ÚH SAV) a Ing. Ľubica Kopčová, PhD. (VÚVH).

 

Zahájenie konferencie (M. Benko, D. Lešková, P. Miklánek; foto SHMÚ)

 

Ústav hydrológie SAV reprezentovali:

  • Petr Dušek, Pavol Krajčí a Michal Danko v rámci Konferencie mladých hydrológov,

  • Valentín Sočuvka v rámci Konferencie mladých vodohospodárov,

  • Marcel Garaj a Cyril Siman v rámci Konferencie mladých meteorológov a klimatológov.

     

    Medzi ocenenými boli:

  • Pavol Krajčí a Michal Danko s prácou: Variabilita  topenia  snehu  v  horskom  mikropovodí (Snowmelt variability in mountainous microcatchment).

  • Valentín Sočuvka s prácou: Analýza zanášania VD Veľké Kozmálovce

(text: Ing. Dana Halmová, PhD.)

a) P. Dušek

b) P. Krajčí

c) V. Sočuvka

d) C. Siman

e) M. Garaj

f) M. Garaj aC. Siman

Súťažiaci z Ústavu hydrológie SAV (foto SHMÚ)     

 

Odovzdávanie cien víťazom Konferencie mladých hydrológov (foto SHMÚ)

 

Odovzdávanie cien Konferencie mladých vodohospodárov (foto SHMÚ)