Doktorandské štúdium na ÚH SAV 

Ústav hydrológie SAV sa podieľa na doktorandskom študijnom programe Vodohospodárske inžinierstvo v odbore stavebníctvo (v spolupráci so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave) a na doktorandskom študijnom programe Krajinné inžinierstvo v odbore poľnohospodárstvo a krajinárstvo. (v spolupráci s Fakultou  záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej  univerzity v Nitre).

 

 Ústav hydrológie SAV - doktorandské štúdium

 

Adresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed