Dlhodobé študijné pobyty, stáže 

 

Našu organizáciu každoročne navštívi viacero vedeckých pracovníkov z okolitých i vzdialených štátov. 
Na dlhodobých pobytoch  v posledných rokoch na ÚH SAV boli:


Igor Leščešen, PhD student,

From: Faculty of Science, Department of geography, tourism and hotel management, University of Novi Sad
Duration: 01 March and 31 May 2014 (3 months stay)
Project: The National Scholarship Programme of the Slovak Republic, He was enrolled in the research programme of the department in the project Flood Regimes of the Rivers in the Danube Basin (IHP UNESCO). 

  

 

  Adresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed