Latest News from Slovak Committee for Hydrology 

Bratislava, 9.11.2016

Slovenská meteorologická spoločnosť, Slovenský výbor pre hydrológiu, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve a Global Water Partnership Slovensko zorganizovalo v priestoroch Slovenského hydrometeorologického ústavu Konferenciu mladých odborníkov v odboroch: meteorológia a klimatológia, hydrológia a vodné hospodárstvo. Konala sa 28. KONFERENCIA MLADÝCH  HYDROLÓGOV, 15. KONFERENCIA MLADÝCH  VODOHOSPODÁROV a 17. KONFERENCIA MLADÝCH  METEOROLÓGOV A KLIMATOLÓGOV.

http://www.uh.sav.sk/en-gb/News/Latest-News/aid/113

Bratislava 10. októbra 2016

Vymenovanie nových členov Slovenskej komisie pre UNESCO na pôde MZVaEZ SR


Bratislava, 4.10.2016

Výstava VODA, prírodné dedičstvo Slovenska, je výstavou výtvarných prác, fotografií, prezentácií a animovaných filmov z projektu pre deti a mládež základných a stredných škôl k predsedníctvu SR v Rade EÚ

Bratislava, 23.6.2016

okrúhly stôl na tému prepojenia problematiky vody v UNESCO a v rámci slovenského predsedníctva v Rade EU.

Bratislava, 22.6.2016

Pri príležitosti pracovnej návštevy zástupkyne GR UNESCO pre prírodné vedy p. Flavie SCHLEGEL na Slovensku....

Paríž, 16.6.2016

V dňoch 13.–17. júna 2016 sa v Paríži koná 22. zasadnutie Medzivládnej rady Medzinárodného hydrologického programu UNESCO. Za Slovenský výbor pre hydrológiu sa na rokovaniach zúčastňuje predseda výboru RNDr. Pavol Miklánek, CSc., zástupca riaditeľa ÚH SAV.