Bratislava, 23.6.2016

V rámci návštevy pani Flavie SCHLEGEL, zástupkyne generálnej riaditeľky UNESCO pre prírodné vedy a pani Alicie AURELI z odboru vied o vode UNESCO, sa dňa 23.6.2016 uskutočnil vo Vodárenskom múzeu v Bratislave okrúhly stôl na tému prepojenia problematiky vody v UNESCO a v rámci slovenského predsedníctva v Rade EU. Okrúhleho stala sa tiež zúčastnila pani Klára NOVOTNÁ, veľvyslankyňa SR pri UNESCO a pani Edita FILADELFIOVÁ, generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO. Okrúhly stôl viedol pán Pavol MIKLÁNEK, predseda Slovenského výboru pre hydrológiu- NK pre Medzinárodný hydrologický program UNESCO z Ústavu hydrológie SAV.

Okrúhleho stola sa zúčastnili zástupcovia rezortu životného prostredia, akademickej sféry, mimovládnych organizácií a podnikateľského sektora. Celkovo bolo prítomných asi 40 účastníkov.

Hlavnými diskutovanými témami boli Bezpečnosť v čase extrémnych hydrologických situácií ako sú povodne a sucho, Mestá a voda, Regionálna spolupráca podunajských krajín a Ľudia a voda. V každej z týchto oblastí boli prezentované konkrétne projekty alebo podujatia, koré sa konali alebo sa pripravujú v rámci aktivít UNESCO na Slovensku alebo v rámci predsedníctva Slovenska v Rade EU.

 

Privítanie hostí

 

Otvorenie okrúhleho stola