Paríž, 16.6.2016

V dňoch 13.–17. júna 2016 sa v Paríži koná 22. zasadnutie Medzivládnej rady Medzinárodného hydrologického programu UNESCO. Za Slovenský výbor pre hydrológiu sa na rokovaniach zúčastňuje predseda výboru RNDr. Pavol Miklánek, CSc., zástupca riaditeľa ÚH SAV. V dňoch 23.-24. júna sa očakáva v SR návšteva vysokých predstaviteliek UNESCO pani Flavie Schlegel - zástupkyne generálnej riaditeľky UNESCO pre prírodné vedy a vedúcej sekcie podzemných vôd Alice Aureli.

 

   

Otvorenie 22. zasadnutia Medzivládnej rady Medzinárodného hydrologického programu UNESCO v Paríži, Flavia Schlegel

 

   

Novozvolený prezident Medzivládnej rady Medzinárodného hydrologického programu UNESCO András Szöllösi-Nagy z Maďarska a predseda Slovenského výboru pre hydrológiu Pavol Miklánek.