Bratislava, 9.11.2016

Slovenská meteorologická spoločnosť, Slovenský výbor pre hydrológiu, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve a Global Water Partnership Slovensko zorganizovalo v priestoroch Slovenského hydrometeorologického ústavu Konferenciu mladých odborníkov v odboroch: meteorológia a klimatológia, hydrológia a vodné hospodárstvo. Konala sa 28. KONFERENCIA MLADÝCH  HYDROLÓGOV, 15. KONFERENCIA MLADÝCH  VODOHOSPODÁROV a 17. KONFERENCIA MLADÝCH  METEOROLÓGOV A KLIMATOLÓGOV.

http://www.uh.sav.sk/en-gb/News/Latest-News/aid/113