Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák sa dňa 10. októbra 2016 stretol s členmi novej Slovenskej komisie pre UNESCO, ktorá vznikla s účinnosťou od 1. októbra 2016, a odovzdal im menovacie dekréty. Funkciu predsedu komisie z titulu svojej funkcie zastáva minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Zástupcom Slovenského výboru pre Medzinárodný hydrologický program UNESCO je v novovytvorenej Slovenskej komisii pre UNESCO RNDr. Pavol Miklánek, CSc., predseda výboru a pracovník Ústavu hydrológie SAV v Bratislave.


Foto: MZVaEZ SR