Dňa 4. októbra 2016 sa vo Výstavnej sále Ľudovíta Štúra Univerzitnej knižnice v Bratislave uskutočnila vernisáž výstavy VODA, prírodné dedičstvo Slovenska. Výstava potrvá do 11. októbra 2016.
Myšlienka projektu vznikla ako súčasť iniciatívy Slovenskej komisie pre UNESCO v rámci SK PRES predstaviť Slovensko ako krajinu s bohatými zdrojmi vody očami detí. Výstavu tvoria výtvarné práce, fotografie, prezentácie a animované filmy z projektu pre deti a mládež základných a stredných škôl k predsedníctvu SR v Rade EÚ.
Záštitu nad projektom prevzali Slovenská komisia pre UNESCO (SK UNESCO), v spolupráci s Informačným a dokumentačným strediskom UNESCO v Univerzitnej knižnici v Bratislave, Platformou mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO), mimovládnou organizáciou eRko a časopisom REBRÍK.