PhD študenti na Ústave hydrológie SAV 

 

 

Študent Školiteľ 
Mgr. Branislav Pramuk  RNDr. Pavla Pekárová, DrSc. 
Ing. Valentín Sočuvka  Ing. Vvetta Velísková, CSc. 
Ing. Petr Dušek Ing. Vvetta Velísková, CSc.
Mgr. Pavel Krajčí RNDr. Ladislav Holko, CSc.
Mgr. Anton Zvala RNDr. Tomáš Orfánus, PhD.Download documents

 Akreditačný spis Ústavu hydrológie SAV

 Dohoda o spolupráci

 Rámcové informácie o doktorandskom štúdiu na STU


Address
Institute of Hydrolgy SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
tel: +421(2)44259404

web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/ah

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed