Bratislava, 8.9.2017

Dňa 17. 8. 2017 sa v zasadačke Ústavu hydrológie SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave konali tri obhajoby dizertačných prác doktorandov ÚH SAV v dennej forme štúdia. Svoje práce úspešne obhájili:

 

 

Doktorand: Ing. Peter Dušek

Názov práce: Kolísanie hladiny podzemnej vody v závislosti od kolísania hladín v okolitých povrchových tokoch

Predseda komisie: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., SvF STU Bratislava

Školiteľ: Ing. Yvetta Velísková, PhD.

Termín konania obhajoby 17. 8. 2017 o 09:00 hodine

 

 


 

Doktorand: Ing. Valentín Sočuvka

Názov práce: Vplyv dnových sedimentov povrchových tokov na interakciu s okolitou podzemnou vodou

Predseda komisie: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD., SvF STU Bratislava

Školiteľ: Ing. Yvetta Velísková, PhD.

Termín konania obhajoby 17. 8. 2017 o 11:30 hodine

 

 

 


 

Doktorand: Mgr. Pavol Krajči

Názov práce: Variabilita akumulácie a topenia snehu v horskom povodí

Predseda komisie: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD., SvF STU Bratislava

Školiteľ: RNDr. Ladislav Holko, PhD.

Termín konania obhajoby 17. 8. 2017 o 14:00 hodine

 

 

 

Všetkým trom mladým absolventom doktorandského štúdia srdečne blahoželáme k úspešnej obhajobe svojich prác a tešíme sa, že sa dvaja rozhodli pracovať v našej organizácii.

 

(Garantka DŠ Pavla Pekárova)