Liptovský Mikuláš, 24.7.2017

 

V dňoch 14.7. a 17.7. sme sa stretli so študentami bakalárskeho programu „Pôda, voda a atmosféra“ a ich staršími kolegami z nadväzujúcich magisterských programov, ktorí navštívili Experimenálnu hydrologickú základňu v Liptovskom Mikuláši v rámci svojej exkurzie na Slovensku.

14.7. študenti absolvovali prehliadku Demänovskej jaskyne Slobody a získali informáciu o krasovom systéme Demänovskej doliny. Poobede zvládli niekoľkohodinovú túru na hlavnú meteorologickú stanicu výskumného povodia Jaloveckého potoka na Červenci v Západných Tatrách, počas ktorej boli oboznámení s naším výskumom hydrologických procesov v horách.

17.7. boli na návšteve v múzeu Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici, získali informácie o vplyve veternej kalamity vo Vysokých Tatrách na hydrologický režim malých povodí a navštívili meteorologické observatórium Ústavu vied o Zemi na Skalnatom Plese.

RNDr. Ladislav Holko, PhD.