Liptovský Mikuláš, 26.6.2017

Na našom pracovisku EHZ ÚH SAV v Liptovskom Mikuláši sme 26. júna 2017 privítali žiakov 7. a 8. ročníka z Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši. V úvode exkurzie sa žiaci dozvedeli, čo to vlastne hydrologický cyklus je a ako kolobeh vody funguje v prírode. Predstavili sme im základné zložky hydrologického cyklu, ich extrémne prejavy, prístroje na ich meranie a vysvetlili vzájomné vzťahy medzi jeho zložkami. Zaujímavé boli porovnania historických a moderných prístrojov na meranie zložiek vodnej bilancie. Modernú automatickú stanicu s jej meracími zariadeniami mohli študenti porovnať s ukážkami historických meraní. Taktiež sme žiakom predstavili a podrobne opísali klimatologickú stanicu, ktorú prevádzkuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Žiaci sa oboznámili s ručnými (terénnymi) prístrojmi na meranie vodivosti a teploty vody, teploty vzduchu, prietoku, vlhkosti a teploty pôdy, na meranie elektrickej a magnetickej vodivosti. Predstavili sme im aj prístroje na odoberanie vzoriek vody pre izotopovú hydrológiu. Študenti mohli vidieť pôdne laboratórium. Veľmi nás potešilo, že sa žiaci otázkami a odpoveďami aktívne zapájali do exkurzie.

 

Ing. Michal Danko, PhD.